Flyktningkrisen: Er prosessen god nok?

Klar utfordring fra NKR til politikerne: – Prosessen tar for lang tid. Det øker faren for at useriøse aktører får innpass og leder flyktninger ut i menneskehandel.

Vi er på andre dag Arendalsuka 2020. Sammen med Den norske kirke arrangerte vi samtalen Ingen er så trygg i fare. (Du kan se hele arrangementet her.)

Vi spurte: Hva gjøres for å gi raskest mulig tilgang til bolig, arbeid, utdanning, en økonomisk situasjon som er bærekraftig – og slik sikre gode alternativ til svart arbeid og trygghet mot utnytting og i verste fall varianter av menneskehandel.

Uklare politiske signaler

Erhard Hermansen og Maria Gabrielsen Jumbert, migrasjonsrådgiver PRIO.

Generalsekretær i NKR, Erhard Hermansen, innledet med å rapportere fra sine kilder og erfaringer fra sin tur til Ukraina.

– Vi snart står overfor en bølge 2 med flyktninger. Så får jeg en mail fra UDI som opplyser at det skal avvikles akuttmottak!

Hermansen rister på hodet. Han vektla at dette tar for lang tid og viser til brevet Norges Kristne Råd sendte til justisministeren i juni. Her tok vi opp problematikk som også ble trukket fram i samtale med ortodokse kirkeledre: Prosessen er mer tidkrevende enn forventa.

– Mens krigen raser, flyktningene står i kø på grensa, så gis uklare politiske signaler om hva som er regjeringens målsetning og tiltak mot menneskehandel og hjelp til flyktninger. Hva blir gjort, spør han – tydelig i sin utfordring til politikerne.

Hvordan avsløre useriøse og farlige aktører?

Maria Gabrielsen Jumbert, migrasjonsrådgiver PRIO, presenterte en viktig analyse av situasjonen basert på erfaringer gjort hittil, men også sett i lys av tidligere tilsvarende flyktningsituasjoner. Her trakk hun spesielt frem faren for menneskehandel.

– Veldig mange frivillige og sivilsamfunn mobiliserte seg i nabolandene men også andre land, som mobiliserte blant annet i Polen, for å hjelpe flyktninger ut av landet. De har stått for en ekstraordinær innsats. Likevel har det gitt myndighetene et inntrykk av uoversiktlighet. Noe som har gjort det lettere for mennesker med dårlige hensikter å utgi seg for gode hjelpere.

Her lå hennes utfordring til debattantene:

– Hvordan kan man ivareta den frivillige innsatsen, viktig hjelp – samtidig som man også lager en god oversikt over de aktørene som opererer – slik at man ikke tillater andre aktører med mindre gode hensikter til å utnytte situasjonen?

Hjelp skal være ubetinget og gratis.

Natasza K. Bogacz, prosjektrådgiver i Caritas forteltale om hennes opplevelser fra grensa i mars, her var det et voldsomt trykk. Hun mente det er viktig at folk som kommer til Norge er forberedte på hva som venter dem, og at de får mest mulig informasjon. Blant annet om at de må være forberedt på venting – for det kan skape mye frustrasjon. Ikke minst understreket hun hvor viktig det er å informere om hva som skiller seriøse og useriøse hjelpeaktører:

– Det er viktig for meg at man er klar på at all hjelp man får skal være ubetinget og gratis.

Debatten: Fokus på å forbedre prosessen

Debattantene: Mari Holm Lønseth, Høyre. Og Dag Inge Ulstein, Krf. Foto: Gjermund Øystese, NKR

Panelsamtalen sto mellom stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth, Høyre. Og stortingsrepresentant og nestleder i KRF Dag Inge Ulstein.

Representanter fra Ap og Sp ble invitert, men kunne ikke stille. Debatten ble ledet av Ann-Magrit Austenå, Dnk.

De snakket begge om hvor viktig det var å ha fokus på prosessen.

Begge snakket om effektivisering – at det er i systemet løsningene ligger. Og at søknadsprosessen blir god.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!