Kirken som samfunnsbyggende kraft

Dagen begynte med styremøte i Norges Kristne Råd, og fortsatte med kirkeledermøte. Styreleder i Norges Kristne Råd, Berit Hagen Agøy, innledet med å si at når de kristne verdiene er felt ned i grunnloven, og vi nå har en ny trossamfunnslov på plass, så er det vår oppgave som kristne å fylle intensjonen om et livssynsåpent samfunn.

– Vi er enige om det grunnleggende, og så er det mye vi er uenige i – men som vi snakker om på en skikkelig måte, sa hun og satte med det et godt klima for møtet.

Panelsamtale: F.h. Generalsekretær, Øyvind Haraldseid, Misjonskirken Norge; Stian Slotterøy Johnsen, gen.sekr. Frivillighet Norge; tilsynsprest Ingull Grefslie i Metodistkirken; Statsforvalter Svarstad Haugland og gen.sekr. i NKR, Erhard Hermansen.

«Innenfra-blikk»

Flere interessante innlegg fulgte. Øystein Gjerme, daglig leder Pinsebevegelsen, åpnet med et «innenfra-blikk» på kirken som samfunnsbygger – hvordan kirkene kan være en samfunnsbyggende kraft, og hvordan kristne ved sitt liv og sine handlinger kan være med å prege verden i dag, men også utfordringer man møter på.

Tonie Elisabeth Steffensen, bydiakon Tønsberg domkirkemenighet, pekte på noen av disse utfordringene – som blant annet omstendelige søknadsprosesser.

– Det blir ofte noen skritt fram – noen tilbake, sa hun og fortsatte: – «Men sånn er det i kirken». Vi gir ikke opp.

Odd Magnus Venås, pastor Norkirken, Molde, trekker frem en annen stor utfordring de møter når de tar kontakt med et genuint ønske om å bidra i bybildet – som ved f.eks. tilby rydding av parker og ved å arrangere aktiviteter for alle.

– Folk tror vi har skjult agenda, der vi har et genuint ønske om å ville bidra. Det gjør at vi ofte møtes med en ofte ganske tydelig skepsis, sa Venås.

«Utenfra-blikk»

En av de som skulle ha et «utenfra-blikk» var Statsforvalter i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland. Hun presiserte muntert at hun egentlig var «innenfor» i dette fora.  

Statsforvalter, Valgjerd Svarstad Haugland, tok et «utenfrablikk» på kirken som samfunnsbyggende kraft.

Svarstad Haugland tok opp aktuelle saker og slo fast at religionsfriheten er vid, men at de er særlig opptatt av at barns sunnhet og trygghet står sentralt i forvaltningen av Trossamfunnsloven. Barn skal ikke lide overlast.

Hun takket også kirkene for at de er med å bygge samfunnet, for den innsatsen som gjøres både for barnefamilier, barn og unge, eldre og enslige. Og hun anbefalte trossamfunnene å fortelle om hva de gjør og vise den positive effekten all virksomheten har og den frivillige innsatsen som ligger i det.

– Det positive kirkene gjør sparer samfunnet for store summer, sa hun.

Den andre med «utenfra-blikk» var Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge.

 – Det er over 100.000 frivillige organisasjoner i dette landet, og frivilligheten yter totalt en verdiskapning tilsvarende 5 milliarder kroner per år, sa Slotterøy Johnsen.

Han oppfordret også til å synliggjøre det viktige arbeidet som gjøres i kirker og trossamfunn, og benytte Frivillighetens år 2022 til å sette fokus på dette.

Prosjektleder i NKR, Kjetil Sigerseth, avrundet dagen ved tematisk blikk på prosjektet Kirke på nye måter.

Nyeste medlem berømmer den gode og åpne tonen

Rundt 75% av Norges befolkning hører til et kristent trossamfunn. 24 av dem er medlemmer i Norges Kristne Råd. Nyeste tilskudd på medlemslisten er Brunstad Christian Church (BCC). Styreleder og informasjonsansvarlig, Berit Hustad Nilsen, mener dagens møter i Norges Kristne Råd fikk fram noe om verdien disse utgjør i det livssynsåpne samfunnet.

Berit Hustad Nilsen, styreleder og informasjonsansvarlig i Brunstad Christian Church.

– Det var særlig interessant å oppleve den gode og åpne tonen i møtet, både mellom styremedlemmene, og mellom styret og statsråd Toppe. At hun berømmet trossamfunnenes innsats under koronapandemien var på sin plass, det er mange barn og ungdommer som har blitt ivaretatt via trosfellesskapene i en krevende tid, sier Hustad Nilsen.

Hun forteller at dagens tema – «kirken som samfunnsbyggende kraft» – er noe hun virkelig brenner for at blir satt på dagsorden.

– Tro er sentralt i mange menneskers liv. Trossamfunn som fremmer en sunn og trygg tro er en del av løsningen på samfunnets utfordringer, ikke en del av problemet.

Hun noterte seg også at Statsforvalter Svarstad Haugland var ekstra oppmerksom på barnas ve og vel i kirkene, et tema hun er opptatt av.

– Jeg tror kirkene må følge hennes oppfordring, å bli enda flinkere til å synliggjøre alt det gode arbeidet som gjøres for barn og ungdom, og ikke minst bør vi synliggjøre hva det betyr å ha forbilder og omsorgspersoner som selv lever det livet Jesus ba oss om å dele videre. Det er jo livet som er menneskenes lys.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!