Statsråden berømmer Norges Kristne Råd

I forkant av torsdagens Kirkeledermøte var styret i Norges Kristne Råd samlet til et godt og viktig styremøte, med en engasjert og inspirerende statsråd. – Vi er veldig glade for den gode samtalen med statsråden, sier Erhard Hermansen, generalsekretær i NKR.

Styret i NKR med Barne- med statsråd, Kjersti Toppe.

Tros- og livssynsminister Kjersti Toppe pekte på viktige sider ved det livsynsåpne samfunnet, og løftet opp kirkenes rolle i samfunnet.

– Det er viktig å snakke om hva det å være et livssynsåpent samfunn betyr, og legge til rette for både religiøse minoriteter og majoriteter, sa statsråd Toppe under styremøtet.

Hun poengterte at den kristne og humanistiske arv tross alt er nedfelt i grunnloven, så det å ha toleranse, mangfold og respekt mellom de ulike samfunn er avgjørende. Trossamfunnsloven legger grunnlag for at Staten skal støtte de som bygger samfunnet, på like vilkår og med åpenhet.

«Vi trenger møteplasser, og særlig kirkelige aktiviteter»

– Tros- og livssynsminister, KjerstiToppe

Toppe berømmet også Norges Kristne Råd sitt arbeid. Både at det jobbes konstruktivt og godt inn mot myndighetene, at det er en god tone i dialogforumet, og ikke minst engasjementet for tiltak som motvirker utnyttelse, undertrykkelse og rasisme.

Berømmer statsråden tilbake

Samlet styremøte i Norges Kristne Råd, torsdag 12. mai 2022.

– Vi er veldig glad for den gode samtalen med statsråden. Vi merker at vi har en statsråd som er med å løfte vårt arbeid, som viser en offensiv linje og et tydelig engasjement, sier generalsekretær Hermansen i Norges Kristne Råd.

Den nye trossamfunnsloven, skattefradrag for frivillige gaver, og kirkenes rolle under pandemien var noen av de øvrige sakene som ble tatt opp.

Kirkene har en tøff tid bak seg med nedstengning under store deler av pandemiperioden.

– Nå er det viktig å få opp aktiviteten igjen, vi trenger møteplasser, og særlig kirkelige aktiviteter, sa Toppe.

Betydningen av et livssynsåpent samfunn

Det kom flere innspill fra styremedlemmer i møtet. Det ble blant annet uttrykt skuffelse over at koronaevalueringen ikke gjenspeilet hva koronapandemien ødela for trossamfunnene, særlig for barn og unge. Flere påpekte også at nye krav til rapportering kan være både krevende og forvirrende, og det ble tatt opp at det å halvere skattefradrag på gaver på svært kort varsel var kritikkverdig.

Statsråd Toppe viste forståelse for innspillene. Hun oppfordret til å gi skriftlige tilbakemeldinger på det som eventuelt ikke fungerer i forhold til rapportering, og understreket at god dialog mellom trossamfunn og myndigheter er viktig.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!