«1400 mils skivebom når kommunen diskriminerer»

Blogginnlegg av Berit Hustad Nilsen, Brunstad Christian Church (BCC).

Jeg ble skikkelig opprørt da jeg leste Vårt Lands artikkel om at Ungdom i Oppdrag skal miste refusjon på linje med andre organisasjoner i Skien, på grunn av sitt syn på kristen samlivsetikk. Hvis dette er utviklingen i landets kommuner, må vi kristne stå opp sammen for å si at denne type diskriminering ikke er greit.

Kommunedirektøren i Skien begrunner forskjellsbehandlingen av organisasjonen Ungdom i Oppdrag med at de ikke aksepterer likekjønnet ekteskap. Kultursjefen er enig og forklarer at Ungdom i Oppdrag ikke er åpne for allmennheten ut ifra politisk besluttede kriterier. Det er bare et problem: de bommer med cirka 1400 mil.

Kommunen burde nemlig gjøre noen grundige overveielser før det fattes et eneste nytt vedtak i denne saken og spørre seg selv: har vi lov til dette?

To avgjørende spørsmål

SAMMEN FOR TROSFRIHET: Berit Hustad Nilsen, Brunstad Christian Church, mener kristne må stå sammen for at ingen skal ekskluderes fra «det gode selskap» på grunn av sin religiøse overbevisning.

Dette bør, slik jeg ser det, igjen føre til at de stiller seg to spørsmål:

Det første viktige spørsmålet er om Ungdom i Oppdrag er diskriminerende når de ikke aksepterer likekjønnet ekteskap. Rettslig sett er svaret helt klart: Ungdom i Oppdrag har ikke diskriminert homofile ved å si at de ikke aksepterer likekjønnet ekteskap. Å ikke akseptere likekjønnet ekteskap ut ifra religiøse begrunnelser er lovlig og akseptert både etter likestillingsloven og ekteskapsloven.

Og som leder for Ungdom i Oppdrag Skien, Britt Solveig Spilde, selv sier, har store deler av frikirkeligheten og den verdensvide kirke nøyaktig det samme ståsted i dette spørsmålet. Dette gjelder derfor langt flere enn den lokale organisasjonen som blir rammet nå. Varselbjellene burde ringe hos Skien kommune.

Det andre viktige spørsmålet er om Skien kommune diskriminerer Ungdom i Oppdrag hvis de begrunner en forskjellsbehandling med synet på likekjønnet ekteskap. Jeg er ikke i særlig tvil: dette vil medføre at kommunen diskriminerer Ungdom i Oppdrag på bakgrunn av deres (lovlige) religiøse overbevisning og praksis. Og dette er i strid med kommunens forpliktelser overfor sine borgere etter Den europeiske menneskerettskonvensjon, og den norske forvaltningsloven.  

Trangt meningsrom

Kultursjef i Skien, Guro Honningdal er ikke enig i at avslaget begrenser trosfriheten, og svarer utrolig nok at Ungdom i Oppdrag har «vært heldige som har fått dekket denne regningen i flere år». Men nå er det altså stopp. I praksis betyr det at de som mener noe annet enn kultursjefen, settes på utsiden av det gode selskap som får nyte godt av fellesskapets ordninger. Dersom dette blir det vanlige, så vil det ramme langt flere enn Ungdom i Oppdrag Skien.

Jeg håper utfallet blir at Skien kommune ikke diskriminerer Ungdom i Oppdrag på bakgrunn av deres religiøse overbevisning og praksis. Hvis ikke vil meningsrommet framover bli svært trangt for mange kristne som leser sin Bibel slik de gjør det.

Både kommunedirektøren og kultursjefen har selvfølgelig sin fulle rett til å ha sin personlige mening om at reglene burde vært annerledes. Men her kan de være i ferd med å gå på en real skivebom, for dette er ikke kommunalpolitikk. Hvis de vil endre menneskerettighetene må de nesten ta det med Europarådet i Strasbourg – den ligger cirka 1400 mil unna kommunehuset i Skien.

Les saken: Vil nekte Ungdom i Oppdrag refusjon

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!