Å være kirke lokalt i krisetider

Vi står sammen med andre samfunnsaktører og enkeltpersoner i den store dugnaden for å forhindre at korona-viruset brer seg, og at mennesker i risikosonen blir smittet, skriver Anne Mari S. Topland, pastor i Oslo Storbymenighet og nestleder i Frikirkens synode.

Anne Mari Schiager Topland er pastor i Oslo Storbymenighet og nestleder i Frikirkens synode

Kjære kolleger i Guds store menighet, i dag er byen og landet vårt satt i en helt spesiell situasjon der vi står sammen med andre samfunnsaktører og enkeltpersoner i den store dugnaden for å forhindre at korona-viruset brer seg, og at mennesker i risikosonen blir smittet.

Selv om de fleste av kirkene våre nå er stengt, og virksomheten dermed er minimalisert, er Kirken tilstede i alle nabolag i den utstrakte byen vår. Kirken er alle som tror, og i disse tider har jeg lyst til å løfte fram en strofe fra 3.trosartikkel: «Jeg tror på en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn». Og jeg ber om at det skal merkes at Kirken (m stor K) nå bruker mer tid i sine nabolag og hjem.

Som Jesu kropp og Kirke i Norge har vi alltid en spesiell mulighet til å be for, velsigne og bidra inn i våre nærmiljø. I de kommende ukene vil mange av oss og medlemmene våre tilbringe mye tid hjemme og i nærmiljøet. Mange rundt oss er engstelige, og mange av innvandrerne blant oss bærer på tunge kriseerfaringer fra sine hjemland. Dette kan bli revitalisert nå. Jeg tenker at vi skal minne hverandre om den muligheten vi har til å se, og å bry oss om våre nærmeste naboer nå.

Nå er alle skoler og barnehager stengt. For mange gir det muligheter til mer tid med barna, for andre er det store logistikk-utfordringer knyttet til dette. Men for noen barn er det andre utfordringer som de står overfor.

Jeg hadde møte med Astri Johanne Holm, Seksjonsleder for «etterforskning av vold i nære relasjoner og seksuallovbrudd» i Oslo-politiet i går. Vi samtalte om utfordringene ved at skole/barnehager er stengt, og hvilke konsekvenser det kan få i hjem der barn opplever vold og overgrep. Mange barn og unge har skole/barnehage som sitt fristed, og gruer seg til uker hjemme. Disse ukene vi nå står overfor kan bli utfordrende for mange barn og voksne, siden tiden sammen i små leiligheter/boliger og den kollektive engstelsen som brer seg, kan forsterke voldeligere adferd. Da er det en fordel om vi og våre nettverk er spesielt oppmerksomme på signaler vi ser hos barn og voksne i nærmiljøet, og at vi varsler eller ringer for å be om råd. Andelen vold og seksuelle krenkelser i hjemmene mot barn og voksne er høy, og politiet trenger naboer som bryr seg, sa Astri Johanne. Hun tipset meg om nettsiden www.plikt.no og om å varsle eller be om råd hos politiet.

Jeg ønsket å dele dette anliggende med dere alle.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!