Kampen for rettferdighet

Skrevet av Erhard Hermansen

Kommende fredag arrangeres Rettferdskonferansen og søndag starter Global uke mot moderne slaveri. Troen på at alle mennesker er skapt i Guds bilde gjør kamp for rettferdighet til en integrert del av våre liv som kristne og som kirke.

Derfor har en rekke kirker og organisasjoner samlet seg om å arrangere Rettferdskonferansen, og derfor kommer også Arne Viste til konferansen. Som de fleste vet ble Viste tidligere i høst dømt til ett års betinget fengsel for å ha ansatt ureturnerbare asylsøkere, og har nå anket dommen. Hans motivasjon har fra dag én vært å bidra til en rettslig avklaring av hvorvidt ureturnerbare har rett til å arbeide i Norge.

Ureturnerbare asylsøkerne er en av de mest marginaliserte gruppene vi har i Norge. Mangelen på returmulighet gjør at de ikke trenger gjemme seg for politiet, så de lever blant oss i full åpenhet. Mange bor på asylmottak, og brytes langsomt ned av endeløs venting på – ingenting. De får ikke arbeide eller gå på skole. De får ikke helsehjelp med mindre det er akutt og livstruende. De får 60 kroner dagen i lommepenger som skal dekke mat, klær, toalettsaker, medisiner og andre nødvendigheter. De mest ressurssterke flytter ut av asylmottakene, men blir henvist til det svarte arbeidsmarkedet, eller kriminell virksomhet for å få inntekt. De utnyttes ofte på det groveste, og har ingen sted å henvende seg dersom de ikke får lønn, blir utsatt for trusler eller lider annen urett.

Dommen mot Arne Viste har på nytt vist oss hvordan vi trenger et regelverk som gir ureturnerbare asylsøkere tilgang til ordinært og lovlig arbeid. 

I rettsforhandlingene ble det fra påtalemyndighetene antydet at Vistes virksomhet kunne danne grunnlag for menneskehandel. Det paradoksale er at det er dommen og dagens regelverk som stiller ureturnerbare i en risiko for å bli utsatt for moderne slaveri. Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) viser at ureturnerbare flyktninger (og spesielt papirløse) er en av gruppene i samfunnet som er mest utsatt for moderne slaveri. Da er det rart å høre at regjeringen øker sin satsing i kampen mot moderne slaveri – samtidig som norsk regelverk er med på å tvinge mennesker inn i slaveri. 

Arne Viste hjelper oss å få øye på de som befinner seg utenfor samfunnsfellesskapet. Vi trenger å følge hans eksempel og reagere – ikke med oppgitthet eller likegyldighet, men med handlende kjærlighet.

Det handler om rettferdighet og verdighet. Det handler om kristen nestekjærlighet og om å stå opp for våre medmenneskers grunnleggende rettigheter.

Det siste av FNs 17 bærekraftsmål er formulert slik: Samarbeid for å nå målene. Vi trenger nye og sterke partnerskap for å lykkes. Rettferdskonferansen og Global Uke, hvor kirkene sammen og samtidig setter fokus på moderne slaveri er en god begynnelse.

Sammen vil vi utfordre uretten og inspirere til handling.

  Previous

  Next

  Legg til kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

  Ønsker du å dele?

  Gjerne del dette innlegget med dine venner!