Felleserklæring: Framtidens EU må opprettholde retten til asyl i Europa

I forkant av det første plenum i det nyvalgte Europaparlamentet ber 95 menneskerettighets- og humanitære organisasjoner det nye EU-ledelsen om å ta et fast standpunkt for å opprettholde retten til asyl og rettferdig saksgang.

Sivilsamfunnet reagerer på nye signaler fra EU

Organisasjonene, som inkluderer Amnesty International, det danske flyktningerådet, Human Rights Watch og Oxfam, er skremt over nylige forsøk fra flere EU-land på å unndra seg eller «eksternalisere» sitt internasjonale juridiske ansvar, ved å flytte asylbehandling og flyktningbeskyttelse til land utenfor EU. Disse kontroversielle forslagene søker å demontere kjerneprinsippet for internasjonal beskyttelse: At personer under en jurisdiksjon har rett til å søke asyl i den jurisdiksjonen og få dette kravet undersøkt på en rettferdig måte.

Hermansen i Ukraina for å hjelpe flyktninger utenfor Izium. Foto: Bibelselskapet

– I stedet for å kaste bort mer tid og ressurser på forslag som strider mot gjeldende EU-lover og grunnleggende menneskerettigheter, bør EU støtte en human og bærekraftig mottaks- og asylbehandlingspolitikk innenfor EUs territorier, sier generalsekretær Erhard Hermansen. – Slik politikk vil være til nytte både for menneskene som søker beskyttelse og samfunnene som ønsker dem velkommen, slår Hermansen fast.

Mennesker i limbo

Uansett hvor disse ordningene har blitt forsøkt, har de vært fulle av rettighetsbrudd, og har plassert utallige mennesker i langvarig vilkårlig internering og et uutholdelig juridisk limbo, og nektet dem avgjørende juridiske garantier og garantier, samtidig som det har kostet skattebetalerne uforholdsmessige summer. I en tid da 75 % av flyktningene over hele verden befinner seg i lav- og mellominntektsland, sender disse forslagene et farlig signal om EU-landenes manglende forpliktelse til rettsstaten, internasjonale traktater og det globale beskyttelsessystemet for flyktninger.

Flyktninger på en farefull ferd over Middelhavet. Foto: Pixabay

I en offentlig uttalelse i dag oppfordrer organisasjonene EU til å forlate disse forslagene som står i sterk kontrast til eksisterende EU-lov og den nylig vedtatte migrasjonspakten i EU. I stedet må EU støtte en human, bærekraftig og realistisk migrasjons- og asylpolitikk som gagner både mennesker som søker trygghet og lokalsamfunnene som ønsker dem velkommen.

Bakgrunn

Uttalelsen kommer i kjølvannet av et brev fra 15 medlemsland som ber EU-kommisjonen undersøke muligheter for ekstern behandling av asylsøknader, blant annet gjennom endringer i EU-lovgivningen. EU-kommisjonens president von der Leyen skrev i slutten av juni at disse «innovative ideene […] vil absolutt fortjene vår oppmerksomhet» i den nye politiske syklusen.

Disse forslagene bygger på en lang rekke tiltak rettet mot å forhindre ankomst av personer som søker asyl til EU gjennom avtaler med land utenfor EU, med liten eller ingen oppmerksomhet til disse myndighetenes menneskerettighetsregister. Disse partnerskapene har allerede resultert i utallige menneskerettighetsbrudd og demonstrert EUs begrensede evne eller interesse for å overvåke eller håndheve menneskerettighetsstandarder utenfor EUs territorium når det gjelder migrasjon.

TRYKK HER for å lese hele uttalelsen

Previous

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!