Håpets gave

Erhard Hermansen, generalsekretær Norges Kristne Råd

Gater og hus er pyntet med julelys. Butikkene spiller julemusikk og i kafeene dufter det av ingefær og nellik. Kirker varmes og fylles av festglade mennesker til julekonsert, og snart til julegudstjenester. Ofte avsluttes de med sangen Deilig er jorden.

Samtidig kaster mørke realiteter skygger over verden og våre hjerter. Det grufulle og vonde som mennesker erfarer mange steder i verden kommer tett på oss gjennom media, og vi kan lett synke ned i håpløsheten. Selv i Norge, et av verdens beste land å bo i, kjenner mange på krevende dager med trang økonomi, uro, rastløshet og ensomhet.

Midt i alt dette kommer julehøytiden med sitt budskap om fred, forsoning, frelse og håp om at alt skal bli nytt. Våger vi å tro på det?

«Hør oss, se oss, stjernebarn stig ned, så jordens barn i alle land finner julens fred», ber vi i Eyvind Skeies salme Solbarn, jordbarn. Det andre verset innledes med «Flyktning, krigsbarn, hjemløs og forlatt….». For dette er virkeligheten vi erfarer. Men det er også virkeligheten Gud så. Virkeligheten han lot seg føde inn i, vandret i og rørte ved – menneske for menneske.

Midt i mørket av vinteren og den utfordrende virkeligheten i verden, lyser en stråle av håp i form av en nyfødt baby i Betlehem. Julefortellingen om Jesus Kristus – kongen som gikk helt ned i det laveste – bringer med seg et tidløst budskap om frelse i det mørkeste mørket. 

Jesus, det lille barnet i krybben, representerer håpets fødsel. Midt i verdens kaos og utfordringer kommer han med budskap om guddommelig kjærlighet og evig fred til alle mennesker. I en virkelighet av konflikter og naturkatastrofer finner vi i evangeliet kraften til å møte verdens håpløshet.

I møte med verdens konflikter er Jesu budskap forsoning og fred. Hans ord om å elske våre naboer og tilgi våre fiender er en utfordrende påminnelse om å vise nåde og barmhjertighet, selv i komplekse situasjoner. At Gud valgte å ta bolig i et hjelpeløst barn, født i uverdige forhold og drevet på flukt, vitner om hvert enkelt menneskes ukrenkelige verdi. Jesusbarnet minner oss om at i hjertet av hvert menneske er det en guddommelig gnist, en mulighet for omvendelse, frelse og fornyelse.

Når klimaendringer truer planeten og skaper usikkerhet for kommende generasjoner, er håpet i Jesus Kristus en påminnelse om vårt felles ansvar for Guds skaperverk. Gjennom hans undervisning om ansvarlig forvaltning og omsorg for jorden, finner vi veiledning til å handle for å bevare skaperverket og beskytte de sårbare. Han bærer oss gjennom våre utfordringer, oppmuntrer oss til å handle rettferdig i møte med urettferdighet, og gir oss styrke til å være gode vaktmestere av jorden vi alle deler.

I møte med ensomhetens pandemi minner Jesus Kristus oss om at vi ikke er alene. Fortellingen om Gud som ble menneske er fortellingen om Immanuel – Gud med oss. Og sliksom stjernen ledet de vise menn til krybben, er Jesu lys et kompass som veileder oss gjennom livets stormer. I Ham finner vi et evigvarende håp. Han styrker vårt indre og inviterer oss til å dele kjærlighet og lys med andre. Julefortellingen minner oss om at selv i øyeblikk av mørke og fortvilelse, kan et enkelt øyeblikk av barmhjertighet forvandle hele vår virkelighet.

“Aldri forstummer tonen fra himmelen” synger vi i andre vers av Deilig er jorden. Vi synger den nærmest som en bekjennelse eller et manifest. Gjennom alle tider og slekter er Kristus vårt håp. Som englene først sang det, slik vil det fortsette å lyde, fra sjel til sjel: “Fred over jorden, menneske, fryd deg! Oss er en evig frelser født!”

La oss i møte med dagens utfordringer ha tiltro til evangeliet om Jesus Kristus. I denne mørke verdenen kan vi finne trøst og mot i det evige håpet som stråler fra stallen i Betlehem og kaller oss til å være bærere av lyset i vår egen tid. La Jesu kjærlighet være vår veiledning, hans fred være vårt mål, og hans ord være vår styrke. Og la oss la håpet ta bolig i oss og i våre fellesskap, slik at menneskene rundt oss kan merke det. For i Jesu fødsel finner vi ikke bare en historisk begivenhet, men en tidløs gave av håp og frelse for alle generasjoner.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!