Førjulsgave til utsatte samfunnsgrupper

Nylig mottok Norges Kristne råd en ekstrabevilgning på 1 million kroner fra Barne- og familiedepartementet (BFD). Pengene skal gå til tiltak blant utsatte grupper i samfunnet inn mot julehøytiden.

Tidlig i desember fikk Norges Kristne Råd beskjed om at BFD gir 1 million kroner til tiltak for utsatte samfunnsgrupper i julehøytiden. Pengene kommer virkelig godt med i en tid som er blitt tøff for mange innbyggere i Norge. Stadig kommer det rapporter om at antall mennesker som står i kø for å få mat på de mange institusjonene og matsentralene som deler ut mat i Norge er i rask økning. Mange mennesker legger seg sultne.

Håkon Sigland. Foto: Gjermund Øystese, NKR

Administrasjonsleder i Norges Kristne Råd, Håkon Sigland, forteller om stor pågang i søknadene for å motta disse midlene. – Vi har mottatt over 50 søknader på godt over 2 millioner kroner. Det er krevende å administrere ut fra en fordelingspott på 1 million. Det er imidlertid godt å se det høye diakonale engasjementet som finnes i kristen-Norge, sier Sigland.

Av disse søknadene er det pinsebevegelsen som er den største søkeren med over halvparten av søknadene om å motta midler. Videre har vi mottatt en god andel søknader også fra frikirken, metodistkirken, baptistsamfunnet og misjonskirken, i tillegg til enkeltsøknader fra noen av våre minste medlemskirker.

Søknadene fordeler seg jevnt i forhold til befolkningstetthet. 29 søknader er fra østlandsområdet, mens 10 søknader kommer fra vestlandet, 3 fra sørlandet, 3 fra Sunnmøre og 3 søknader fra menigheter nord for Trondheim.

Mange av søknadene gjelder midler til juletrefester/julefester både julaften og i romjulen. Videre er det også en betydelig andel søknader som går til matutdeling blant utsatte grupper, det være seg flyktninger, papirløse, lavinntektsfamilier og folk med ulike utfordringer.

Foto: Mette Randem, Frelsesarmeen

– Det er gledelig å se frivilligheten i våre medlemskirker. Mange av de som søker er initiativ hvor folk fra ulike menigheter og kirkesamfunn kommer sammen for å bety en forskjell i byene og tettstedene de bor. Det store antallet søknader viser bare hvor mye behov det faktisk er, og det må sies at søknadene er virkelig gode – det er ingen søknader som ikke er aktuelle, sier generalsekretær Erhard Hermansen.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!