Økumenisk fellesskap med Gud

I helgen ble ny teologisk rådgiver i NKR, Ester Madelen Lorentzen, intervjuet på TVL. Her fortalte hun blant annet om erfaringer fra sin egen økumeniske reise. – Det begynner med å anerkjenne at vi allerede er i felleskap.

– Jeg har fått erfare hvor viktig det er at vi får ryddet i våre egne fordommer og misforståelser i møte med trossøsken, slik at vi i stedet kan stå sammen og styrke hverandre i det å leve som disipler av Jesus i verden.

På spørsmål om hva som er spesielt interessant i denne jobben, trakk hun fram muligheten til å fortsette å fordype seg i teologiske spørsmål og bidra til å formidle tro og teologi i Norges Kristne Råd.

– Så brenner jeg for at kristne skal finne sammen, møtes – og på den måten rydde unna en del misforståelser som jeg tror er med på å splitte oss, sier hun.

Lorentzen er oppvokst i trosbevegelsen, og har gått på bibelskolen til Livets ord. Spesielt perioden på bibelskolen ble en viktig økumenisk oppvåkning.

– Der gikk jeg på et tidspunkt hvor det var stor økumenisk interesse, og hit ble det invitert forkynnere fra et bredt spekter av menigheter og kirketradisjoner.

Men det å erfare at det er samme ånd som virker i så forskjellige uttrykk, har vært viktig.

Fordommer i økumeniske møter

Her fikk hun noen økumeniske oi-opplevelser: – «Oi! Er det sånn de tenker?»

Hun opplevde å gå gjennom noen prosesser; oppdage andres tro, slik som de selv formidler det.

På spørsmålet om hun tror vi går rundt med fordommer, tror hun snarere det er umulig å ikke ha det.

– Vi kommer fra ulike bakgrunner med alle våre narrativ om virkeligheten og om «de andre». Noe er riktig og annet feil. Da er det viktig å høre andre formidle det selv.

Programleder spør om hva som er det viktigste hun har lært på sin økumeniske reise.

– Det er vanskelig å trekke frem en ting. Men det å erfare at det er samme ånd som virker i så forskjellige uttrykk, har vært viktig.

Jeg oppdaget hvor gode svar andre kan ha noen ganger. Svar som kan berike hele kirken.

Sammen – i fellesskap med Gud

Under studiene på MF jobbet hun med et bredt spekter av forskjellige tradisjoner.

– Der oppdaget jeg hvor gode svar andre kan ha noen ganger. Svar som kan berike hele kirken.

Her kommer hun naturlig inn på samhold.

– Så har jeg lært hvor viktig det er å stå sammen. Det er ikke bare en sånn sideaktivitet hvis vi har overskudd. Vi er kalt til å være disiplier og det å stå alene i det oppdraget er utrolig tungt. Det er viktig å erkjenne at vi trenger hverandre.

Det handler mer om å erkjenne at vi som Guds barn er del av en familie.

Hun ser det som en del av kjernen i økumenikk, noe mange synes er skummelt – man frykter å miste seg selv.

– Det er jeg opptatt av å anerkjenne – det kan føles som om man må gå på kompromiss med seg selv eller med sannhet … – men det handler ikke om å bli like, eller at det ikke er viktig hva vi tror på. Det handler mer om å erkjenne at vi som Guds barn er del av en familie. Derfor må vi likevel våge. Men vi kan gjøre det i bønn og la fellesskapet med Gud være livet i fellesskapet imellom oss også.

Se hele Intervjuet med Lorentzen (ca. en halvtime ut i sendingen)!

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!