Bekymret for sjelesorgen

Viktige høringsinnspill om lovforslaget om forbud mot konverteringsterapi ble fra ulike organisasjoner lagt fram for Stortinget i dag.

Norges Kristne Råd sendte nylig innspill til høring, og generalsekretær Erhard Hermansen tok innspillet til Stortinget i dag. Han er nå spent på hvordan familie- og kulturkomiteen forbereder saken videre før endelig behandling i Stortinget.

Generalsekretær-Hermansen i høring på Stortinget.

– Jeg opplever at vi ble hørt, noe som også viste seg i at jeg fikk oppfølgingsspørsmål fra komiteen både på straffutmåling og på det vi opplever som uklare merknader til lovforslaget.

– Kan bli utfordrende for mange

Lovforslaget og de kommentarer departementet legger fram går svært langt i å diktere hvordan religion skal utøves og hvilken rolle religiøse ledere har i forhold til sine medlemmer. Hermansen tenker at det kan bli utfordrende for mange å vite hvordan det vil påvirke praksis av blant annet sjelesorgen.

– Kirken har et ansvar og et kall til å møte mennesker i alle livssituasjoner til en ordentlig samtale og veiledning. Frykten for at man gjør noe som kan rammes strafferettslig gjør at mange vil vegre seg for å ta disse samtalene.

Loven mangler presisjon

Spesielt spent er Hermansen på det som går på sjelesorgen. Støre-regjeringens høringsnotat la til grunn at «… det ikke skal berøre sjelesorgen», men flere av høringsinstansene var kritiske til manglende presisjon i lovforslaget. NKR anbefalte i høringssvaret at dette tas inn i selve lovteksten og ikke bare i forarbeidene.

– Det vil ha stor betydning for prester, pastorer og andre sjelesørgere i våre medlemssamfunn som driver seriøst faglig sjelesorgarbeid. Det vil avklare mye og hindre en berøringsangst for å samtale om seksualitet og kjønnsidentitet i sjelesorgsrommet. Men dette er ikke tatt hensyn til i lovforslaget.

Vi viser ellers til vårt skriftlige innspill til komiteen, som underbygger og utdyper våre synspunkter ytterligere.

Her kan du lese høringsuttalelsen i sin helhet

På denne siden kan du se opptak fra dagens høring i Stortinget.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!