NovemberKonferansen 2023: FORSONING & TILGIVELSE

Vakes etter hvert tradisjonsrike NovemberKonferanse går av stabelen torsdag 23. november kl 10:00 i Frelsesarmeens lokaler på Øgrimsplass i Oslo. I år er temaet «Forsoning og Tilgivelse», og vi stiller spørsmål ved om det mulig etter krenkelser.

Tema er kommet etter forslag fra deltakere i våre tilbud for utsatte, og vi ser at det stadig er et aktuelt tema mange mennesker er opptatt av uavhengig av rolle. Vi er glade for å kunne presentere mange dyktige foredragsholdere, som vil belyse tematikken forsoning og/eller tilgivelse, fra ulike ståsted og synspunkt.  

Konferansen starter torsdag 23. november kl. 10, og avsluttes fredag 24. november kl. 15.30. 

Sted: Frelsesarmeen, Komm.T.I. Øgrimsplass 4, Oslo (sentrum).

Lenke til påmelding her:
Checkin — påmeldingssystemet som er regnskapets bestevenn

EARLYBIRD: Rabattert påmelding innen 20. september! Gjelder kun full konferanse. Rabatt gis til registrerte brukere av Vakes bearbeidende tilbud. Ta kontakt for å få tilsendt rabattkode.

På programmet:

 Foto: Kjell Inge Søreide

Paul Leer-Salvesen vil foredra om forsoning – forsoningsprosesser etter vold og krenkelser. Paul Leer-Salvesen er forfatter og professor emeritus i etikk og teologi. Han har arbeidet som journalist, forfatter, fengselsprest etiker og voldsforsker, Han har skrevet skjønnlitterære og faglitterære bøker og skrev et doktorarbeid i kriminologi der han intervjuet drapsdømte menn om skyld og soning. Han har skrevet bøker om skyld, straff, tilgivelse og forsoning.
Siste bok sammen med Tarjei Leer-Salvesen: Søke sannhet, Fagbokforlaget 2023

Foto: Marcel Lelienhof

Andreas Ribe-Nyhus’ foredrag har tittel «Fra soning til forsoning». Hans foredrag bygger på boken Fengslet (2022) som handler om hvordan filosofen Andreas ble en drapsmann, og hans soning i fengsel i mange år. Andreas vil fortelle om hvordan det harde og tillitsløse fengselslivet gjorde ham til en kriger, men også hvordan han etter hvert begynte å leve som en munk, inntil han i et avgjørende vendepunkt klarte å forsone seg med det han hadde gjort og se for seg en fremtid i samfunnet. Andreas Ribe-Nyhus har en doktorgrad i filosofi, hvor han forsket på temaet «indre og ytre soning».

Foto: Krigsropet

Marit Skartveit vil foredra om retreat i fengsel, og om symbolhandlingens betydning. Marit var med og startet retreatarbeidet i Halden fengsel i 2013, og leder nå programmet. Retreatprogrammet tilbyr ti retreater per år for innsatte fra alle fengsler i Norge, og er åpne for alle som er motiverte for å jobbe med livet sitt, i en prosess hvor det kan skje store forandringer i livet. «Øvelsene», ritualene, fellesskap og veiledning hjelper til at forandring kan skje.»

Marit Skartveit er offiser i Frelsesarmeen og har en cand theol i teologi. Siden åttitallet har hun jobbet mange år som korpsoffiser i Frelsesarmeen, undervist på Frelsesarmeens offisersskole og jobbet med en phd om helliggjørelse.

Foto: Gyrid Gunnes

Gyrid Gunnes vil lede en panelsamtale mellom Paul Leer-Salvesen, Andreas Ribe-Nyhus og Marit Skartveit, der vi tar opp temaene de har berørt i sine foredrag. Dette er en samtale vi gleder oss til å lytte til!


Gyrid Gunnes er prest i Den norske kirke og førsteamanuensis i diakoni og medborgerskap ved VID vitenskapelige høyskole. Gunnes har arbeidet med feministteologi og øvrige maktkritiske perspektiv teologi og kirke. I 2021 disputerte hun på en doktorgrad om Kirkens Bymisjons kirke, Vår Frue kirke i Trondheim. Gunnes har også utgitt teologisk poesi (Hellig, sårbar, 2012) og pamfletten Å forkynne Guds ord klart og urent – utkast til en feministisk prekenpraksis (2013). Hun har også arbeidet i skjæringsfeltet mellom teologi og performance, i Bønner til Allah (2014) og Hommage à Pussy Riot (2016).

 

Foto: Privat

Liv Nesse-Amundsen fordrar om «Kampen for tilgivelsen»:

-Du må tilgi han, tenk så fælt han har hatt det disse årene!
-Tilgi, slik du selv blir tilgitt
– Det er en kristenplikt å tilgi

Liv spør: Hva gjør det med mennesker som har opplevd alvorlige krenkelser når man møter et krav om tilgivelse fra samfunn og menighet? Må alt tilgis? Hva om det ikke bes om tilgivelse, men presset om å tilgi likevel er det? Må man tilgi for å være kristen?

Liv Nesse Amundsen er utdannet lektor og diakon, og har jobbet med barn, unge og familier knyttet til Den norske kirke, med mennesker utsatt for seksuelle overgrep på Nok.Sør-Vest, og er nå sosiallærer. Hun skrev sin mastergrad i diakoni om tematikken hun foredrar om.

Foto: Hans Jørgen Brun

Kari Halstensen vil foredra om temaet: «Tilgivelse som mulighet og umulighet». Hennes foredrag handler om tilgivelse både som en livgivende mulighet og en smertefull umulighet.


Kari Halstensen er psykolog og forsker. Hun har klinisk videreutdanning i gruppepsykoterapi og traumeterapi. Hun har vært ansatt på Modum Bad i 18 år og har jobbet med depresjoner, traumer og eksistensielle/ religiøse problemstillinger. Hun disputerte for doktorgraden sin i januar 2023 med en avhandling om relasjonelle prosesser i psykoterapi. Hun er fra 1. november ansatt ved Spesialpoliklinisk enhet på Oslo Universitetssykehus/Gaustad.

Vi er glade for at vi har fått med oss Kristin Skaare som konferansemusiker under NovemberKonferansen i år.

Foto: Gunn Gravdal Elton

Kristin Skaare regnes som en av landets aller mest inderlige og allsidige pianister, hun var landets første kvinnelige instrumentalist som tok utdanning i jazz og har bidratt som studiomusiker på rundt 100 album i inn – og utland, i tillegg til en rekke turneer og konserter med artister som Kari Bremnes, Anne Grete Preus, Sebastian Christensen, Frode Alnæs, Ola Bremnes, Stein Torleif Bjella, Mari Boine m.fl.

Skaare jobber også som komponist og er aktuell med bestillingsverket LYSNE som har urframføring i Asker kirke søndag 27. august. I kirkelige sammenhenger er hun kjent for sitt prosjekt KILDE – musikk-meditasjon og har bidratt med workshop under økumenisk kvinnekonferanse «Visdom Vekst Vandring» på Island (et nordisk faglig forum for biskoper, teologiske forskere og prester/proster). Kristin var også solist i forbindelse med 100 års jubileum for kvinners stemmerett:

«MODIGE STEMMER – Fra De stummes leir til rosabloggere» i regi av Kirkerådet.

Konferansen vil også inneholde en liturgisk samling med elementer fra Vakes «Messe for Verdighet». Dette vil ledes av ledende prest i Trefoldighetskriken, Pål Kristian Balstad. Balstad er også frivillig prest under Vakes månedlige samlinger for utsatte for seksuelle overgrep.

Som del av NovemberKonferansen vil det i år arrangeres en konsert i Trefoldighetskirken. Konserten vil være åpen for flere enn NovemberKonefransens deltakere, men deltakerne i konferansen har gratis inngang:

Vi er stolte av å kunne introdusere «Livstoner», et kunstnerisk samarbeid mellom 3 erfarne og allsidige musikere og komponister.
Vokalist er Vakes egen rådgiver, Sebastian Christensen, også kjent fra The Voice -22, og han har med seg den dyktige saksofonist og fløytisten Frøydis Grorud og pianist Trond Lien, begge kjent fra TV-ruta gjennom mange år i NRKs program «Beat for Beat».

«Vår erfaring er at musikk i større grad når inn til følelser og til kropp, enn ordene alene. Musikken kan formidle nærhet og engasjement, humor og sårbarhet – alt etter hvilken situasjon som beskrives og formidles. Gjennom musikken lytter vi og behøver ikke å forklare eller forsvare oss. I musikken kan vi være tilstede uten krav» (Livstoner 2022).

«I vare ord og sårbar sang, i våre toners dype klang, skapes bilder så du kan se, ditt indre livs historie»

Gjennom ord og toner formidler «Livstoner» fortellinger og assosiasjoner om livsnære tema og allmennmenneskelige livserfaringer. Det kan være om tilknytning og kjærlighet, om opplevelse av tap og sorg, om lengsel, krenkelser og svik, om å ha verdi og egenverd, om utenforskap og ensomhet, om livsglede og lek og om tro og tvil.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!