CEC har vedtatt ny strategi: – Jeg har troen

Delegater fra 113 medlemskirker i Conference of European Churches (CEC), de nasjonaløkumeniske rådene og andre partnerorganisasjoner har i nesten en uke vært samlet til generalforsamling i Tallinn under temaet «Under Guds velsignelse skaper vi framtida». (Forsidefoto: Photo: Albin Hillert/CEC)

DEN NORSKE DELEGASJONEN: Pål Kristian Balstad, sokneprest i Trefoldighet, freds- og forsoningskirken i Oslo, Beate Fagerli, (teologisk rådgiver i Mellomkirkelig råd/Kirkerådet), Biskop Kari Mangrud Alvsvåg i Borg, Andreas Aarflot (tidligere styremedlem i CEC), Berit Hagen Agøy fagdirektør i Kirkerådet, biskop emeritus Atle Sommerfeldt, Thomas Raadum Iversen, leder i Ungdommens kirkemøte (Den norske kirke), og generalsekretær Erhard Hermansen i NKR.

I går var det slutt og over 300 deltakere reiste hjem. Da var nytt styre valgt, ny strategi vedtatt – sammen med ett hovedbudskap som oppsummerte generalforsamling og tre sentrale uttalelser vedtatt. (Se hovedpunkter og dokumenter nederst i saken)

Generalsekretær Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd var på forhånd spent på ny strategi og retning for CECs arbeid. Nå opplever han at det går i riktig retning.

Han ser det som en samlende strategi for kirkene i Europa, som mer enn noen gang trenger vi nettopp det, å stå samlet, ikke minst i møte med et Europa med en rekke utfordringer.

– Strategien ivaretar og forener de mange innspill som kom under generalforsamlingen, og svarer også på de stemmer vi eksternt lyttet til, sier Hermansen.

Han erfarte også at de små samtalene bidro i prosessen mot en samlet strategi – også her ble viktigheten gjennomsiktighet utførlig diskutert. De skjedde i småmøter og i plenumsforhandlinger – men også i pausene.

Strategien ivaretar og forener de mange innspill som kom under generalforsamlingen, og svarer også på de stemmer vi eksternt lyttet til.

Vektla viktigheten av gjennomsiktighet

Bakgrunnen var at CEC de siste par årene har gjort en del grep for å avgrense CECs oppgaver, samtidig som det er flere som har reist spørsmål om dette er gjort på en god og hensiktsmessig måte.

Et ord som ble brukt gjennomgående var «transparent» – ikke minst fra den norske delegasjonen.

Til v. Pål Kristian Balstad, sokneprest i Trefoldighet, freds- og forsoningskirken i Oslo, t.h Thomas Raadum Iversen, leder i Ungdommens kirkemøte (Den norske kirke

– Det henger nok sammen med de endringer som var gjort de siste årene, hvor mange opplevde at medlemskirkene i for liten grad var involvert, og at det det til møte var svært begrenset med saksdokumenter. At CEC skal være «transparent» var viktig for medlemskirkene og også ble tatt inn i strategidokumentet.

At CEC skal være «transparent» var viktig for medlemskirkene og også ble tatt inn i strategidokumentet.

Femårsstrategi

Han har tro på at den vedtatte strategien for CECs arbeid de neste fem årene er utformet slik at medlemskirkene, de nasjonaløkumeniske rådene og CECs øvrige partnere både kjenner seg ivaretatt, og har gitt en god retning for arbeidet.

– Etter flere utkast og mange innspill samlet generalforsamlingen seg om en femårig strategi som bærer overskriften «All One in Christ». Den er både en ramme rundt CEC sitt arbeid, men angir også konkrete områder å arbeide med, og den nevner også noen særlig viktige samarbeidspartnere, sier Hermansen.

Strategien som enda ikke er publisert, inneholder viktige punkter som å danne en sterk plattform for dialog og samarbeid om saker som er viktig for kirkene i Europa, som blant annet fred, klimarettferdighet (i samarbeid med European Christian Environmental Network) og migrasjon (i samarbeid med Churches Comission for Migrants in Europe).

Små grupper og workshop fant frem til en god og helhetlig strategi. Photo: Albin Hillert/CEC

Andre områder som nevnes handler om å etablere og utvikle ferdigheter innenfor de to gjensidig avhengige områdene av offentlig teologi og politisk påvirkning, følge med på hva medlemskirkene selv gjør i sitt samfunnsengasjement og hjelpe dem slik de blir bedt om, samt bygge langvarige broer mellom medlemskirker og europeiske politiske institusjoner.

Viktige punkter fra forhandlingene om strategien:

  • Medlemskirkene beskrev et mangfoldig Europa, og oppfordret KEK til å konsultere og bruke medlemskirkene aktivt for nettopp å kunne være relevant i forskjellige kontekster.
  • Fred ble løftet frem, med et særlig fokus på Ukraina. Men også arbeidet for stabile demokratier og fred i regionen (Belarus) ble vektlagt. Som en del av dette arbeidet inngår arbeid for å beskytte kirker og religiøse samlingssteder, slik at folk i Europa kan være trygge i bønn. Nagorno-Karabakh ble særlig trukket frem i denne sammenhengen.
  • Svært viktig i forhandlingene var det å få med kirkenes engasjement for klima og miljø, og arbeidet med migranter. Her fikk medlemskirkene frem at samarbeidet med ECEN og CCME er svært viktig, og signaliserte dermed at det forrige styrets kutt i støtten til disse nettverkene/organisasjonene må kompenseres med en reforhandling av samarbeidet.  

Vedtatt

Strategy and Policy: All One in Christ – CEC Strategy 2023 – 2028

Public Issue and Message – Final Report

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!