Spente forventninger til ny strategi

Berit Agøy og Einar Tjelle i samtale med noen av delegatene CEC2023

Rundt 300 delegater, partnere og observatører fra hele Europa samles i dag til Conference of European Churches (CEC) sin generalforsamling i Tallin. «Under GOD’S blessing – shaping the FUTURE» er tema for generalforsamlingen, som i tillegg til komite- og plenumsforhandlinger vil samles til viktige foredrag, til gudstjenestefeiring og bønn.

Se hovedtalere på generalforsamlingen

Mens Den norske kirke er medlem er Norges Kristne Råd, som nasjonaløkumenisk råd, partner med CEC. Fra Norges Kristne Råd deltar generalsekretær Erhard Hermansen som har talerett, men ikke stemmerett under generalforsamlingen.  

CECs roller og oppgaver

For Erhard Hermansen er dette første generalforsamling han deltar på i CEC. Han ble generalsekretær kort etter forrige generalforsamling og har erfart at CEC i denne perioden har strevd litt med å definere sin rolle og oppgaver.

– Under generalforsamlingen i Novi Sad i 2018 ble en strategi vedtatt som kanskje var for omfattende og sprikende. De siste par årene er det gjort en del grep for å avgrense CECs oppgaver. Samtidig er det flere som reiser spørsmål om dette er gjort på en god og hensiktsmessig måte, og om det tjener CEC i fremtiden, sier Hermansen.

Erhard og prest i Trefoldighet, Pål Kristian Balstad på CEC.

Dette gjelder blant annet i spørsmål knyttet til migrasjon og klima og CECs samarbeid og engasjement knyttet opp mot Churches Comission for Migrants in Europe og European Christian Environmental Network.

Spente forventninger

Erhard Hermansen har lenge gått og bygget opp forventninger til generalforsamlingen, og ser frem til alle møtene med folk fra hele Europa.

– Jeg gleder meg veldig til denne generalforsamlingen. De neste seks dagene kommer deltakerne sammen for å be, feire gudstjeneste og sette retning for CECs arbeid de kommende årene – det vil være en viktig arena for å styrke det europeiske økumeniske fellesskapet, sier Hermansen.

Men han er også spent på hvordan endringene som er gjort de siste årene blir mottatt og om det vil bli gjort endringer i forhold til den kommende strategiplanen.

Han sier at det på samme måte som Kirkenes Verdensråd sin generalforsamling sist høst var preget av store kontraster, vil også denne konferansen være det.

– Her vil være fest og glede, men samtidig et dypt alvor. Mange inspirerende møter blir kombinert med en agenda der presserende og eksistensielle utfordringer står sentralt, sier han og spør: – Hva gjør dette med oss? Hvordan skal vi håndtere det?

Erhard og direktør i Kirkerådet, Einar Tjelle på CEC.

– Å møtes som økumenisk kirkefellesskap er en mulighet for oss til å respondere på disse spørsmålene i fellesskap. Sammen kan vi være med å løfte håpets kraft i vår felles tro, avrunder han optimistisk.

Om temaet for samlingen

Anders Borre Gadegaard, styreleder av CEC Assembly Planning Committee, meddelte følgende tanker om temaet for CEC General Assembly: «Under Guds velsignelse – forme fremtiden».

«I tillegg til å jobbe på et veldig personlig nivå med sine lesere, prøver temaet også å engasjere seg i den pågående større prosessen med å endre profilen til CEC. «CEC er en veldig liten organisasjon når det kommer til ressurser,» sa Gadegaard i sitt innlegg. «Men det er enormt når det gjelder antallet og makten til medlemskirkene.»

«Temaet ble utviklet for å hjelpe CEC til å gjøre sine prioriteringer enda tydeligere, og styrke ideen om at medlemskirker effektivt kan og vil engasjere seg på den politiske arenaen i Europa. «Dette betyr EU-parlamentet og EU selvfølgelig!» sa Gadegaard. «CEC er mer enn et hus for økumeniske samlinger og konferanser, og vi ønsket å være veldig presise når det gjelder å formidle det.»

Anders Borre Gadegaard, styreleder av CEC Assembly Planning Committee

Du kan følge generalforsamlingen live DENNE SIDEN 2023 CEC General Assembly – Tallinn

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!