«Kirkene sparer samfunnet for store summer»

Uttalelse fra Norges Kristne Råds generalforsamling 22.-23. mars 2023

«Det positive kirkene gjør, sparer samfunnet for store summer», sa statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland på Kirkeledermøtet i 2022. Der uttrykte hun stor takknemlighet for måten kirkene bidrar til å bygge samfunnet, for den store og viktige innsatsen som gjøres for barnefamilier, barn og unge, eldre og enslige.

Gjennom mer enn 2300 lokale menigheter, fellesarbeid på nasjonalt og internasjonalt plan og gjennom diakonale organisasjoner, bidrar kirkene lokalt, nasjonalt og globalt til økt livskvalitet.

Mer enn 70% av Norges befolkning er medlem i et kirkesamfunn tilknyttet Norges Kristne Råd. Mange benytter seg av det mangfoldet av aktiviteter kirkene tilbyr. Under pandemien så vi hvordan sårbare grupper ble spesielt hardt rammet av de sterke begrensningene. Det ble tydelig hvor viktige kirkene er som ressurs; hvordan de bidrar til å hjelpe mennesker som kjenner på utfordringer. Under pandemien ble folkehelsen utfordret, og kirkens fysiske nærvær i mennesker liv bidro til økt livskvalitet. Det så vi flere eksempler på. Dessverre ble ikke denne innsatsen lagt merke til, og knapt nevnt i koronakommisjonens rapport. Det vitner om mangel på innsikt og forståelse fra myndighetenes side i forhold til hvor viktig kirkenes frivillige arbeid er.

Over 100.000 frivillige organisasjoner

Frivillig arbeid tilsvarer årlig fem milliarder kroner. Med sine over 100.000 frivillige organisasjoner står kirkene bak en stor del av dette.

Vi lever i en, for svært mange mennesker sårbar tid. Med økende strømpriser, renteheving og økte matvarepriser erfarer mange at endene ikke møtes, og de økonomiske ulikhetene i Norge øker. Stadig flere med lav inntekt sliter med å ha råd til de mest elementære ting. Og mange er blitt mer engstelige for framtida og sliter i hverdagen på grunn av hva som skjer i verden.

Som kirker er vi opptatt av å ta vår del av ansvaret, derfor engasjerer lokale menigheter seg i utdeling av mat og klær, lager inkluderende møtesteder og tilbyr en rekke gratistilbud til barn og unge.

Supplement

Men, kirkene er – og vil være – et supplement til myndighetene for å sikre at de fattigste og svakeste i det norske samfunnet blir tatt godt vare på. Norge et rikt land. Det medfører også et stort ansvar. Vi som kirker forventer at myndighetene bidrar med sitt for å jevne ut forskjeller både ute og hjemme med konkrete tiltak. Og samfunnet må forvente at vi sier ifra om urettferdighet – vi ser på det som en viktig plikt for oss som kirker. I dette fellesskapet skal vi ta vare på alle, og leve opp til FNs bærekraftsmål: «Leave no one behind». Kirkenes respons på krigen i Ukraina er et godt eksempel på en ustrakt hand, og viser viktige bidrag inn i frivilligheten og som et supplement til myndighetenes respons. Vårt mandat som kristne er å møte kriserammede mennesker med barmhjertighet og åpne armer.

Nestekjærligheten får flere bein å stå på om myndighetene gir gode og forutsigbare rammevilkår til kirkenes virksomhet, der vi inkluderes tidlig i viktige prosesser og endringer som berører oss, særlig knyttet til lovendringer og økonomiske rammevilkår. Tros- og livssynssamfunn er viktige i samfunnet, både for den enkelte og for bidrag inn i samfunnet som helhet.

For hva ville Norge vært uten kirkenes bidrag?

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!