Ekstra bevilgning fra regjeringen til vanskeligstilte 

Økte priser på strøm og mat påvirker hverdagen til de som allerede har minst. For å komme situasjonen i møte ga regjeringen i november en ekstra støtte på 20 millioner til organisasjoner som hjelper folk i den vanskelige situasjonen de står i nå, deriblant Norges Kristne Råd (NKR). Til nå har NKR delt ut midler til 12 ulike organisasjoner og kirkesamfunn. 

Et krevende år

– Dette året har vi gått fra pandemi og sterke begrensinger, med forventning om igjen å kunne samles og ha fellesskap, – til den grusomme nyheten om Russlands invasjon av Ukraina, og krig i ett av våre naboland. Med det fulgte også en stor flyktningestrøm, også til Norge. Vi har erfart en kraftig prisvekst, i alt fra matvarepriser, renter på lån og en kraftig økning i strømpriser. Mange har aldri sett lignende. Mange er det derfor som gruer seg litt ekstra i disse tider, sier generalsekretær Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd.

– Vi er derfor veldig glade for at regjeringen inn mot jul bevilget ekstra penger til organisasjoner som hjelper folk i den vanskelige situasjonen de står i nå, sier han.

Hermansen forteller at midlene NKR har mottatt fra regjeringen er blitt fordelt mellom tolv tiltak landet rundt. Det handler blant annet om matutdeling, utdeling av julegaver, julefester som blir arrangert og hjelp til å kunne sende ungdom på nyttårsleir. 

Midler som nytter

Hallgeir Berge fra KIA Bjørgvin forteller at midlene har kommet veldig godt med i deres arbeid. 

– Gåva fra Norges Kristne Råd blir satt stor pris på av mange flyktningar med dårleg økonomi. Deltakarar i prosjekta her i Vest som vi veit har dårleg økonomi blir prioritert til å få gåver, og gåvekort blir prioritert så dei kan kjøpa det dei har mest behov for, forteller Berge. Videre forteller han at både enslige og familier får gavekort etter behov. Det gjelder også enslige midreårige asylsøkere på Stord og i Florø. 

En av gavene til flyktninger

Fra matsentralen i Kristiansand hvor Frimat henter mye av sin mat til trengende mennesker. FOTO: KJARTAN BJELLAND

Også i sør-Norge har det blitt delt ut midler som har kommet svært godt med. Foreningen Frimat gir mat til vanskeligstilte. –Vi ser en økning på 30 prosent sammenlignet med fjoråret. Og har en veldig stor pågang fra folk som trenger hjelp, vi får 20–25 nye henvendelser hver uke, sier Andreas Jølstad, daglig leder i Frimat. I år fikk foreningen en gave på 100.000 kroner fra Norges Kristne Råd. Noen av Frimat-utdelingene vil bruke sin andel av pengene til å kjøpe julemat til sine brukere. Andre velger å ha grøtfest eller andre arrangementer.

En oppfordring inn i julehøytiden 

Og alle trenger vi en oppmuntring og kanskje litt ekstra drahjelp akkurat nå. – Jeg vil komme med en oppfordring til oss alle, om å bry oss litt ekstra nå fremover. Det kan være alt fra en liten oppmerksomhet i form av noe du gir, til å invitere mennesker hjem til deg, eller ta en telefon. En kollega fortalte for noen dager siden hvordan de ofte hadde hatt en åpen invitasjon på julaften, om noen kunne tenke seg å komme, og en nabofamilie har i mange år feiret jul med en ekstra, forteller Erhard Hermansen. 

Det å finne din måte, eller vår måte å gjøre noe godt for andre – det trengs virkelig. Det er veldig mange som er i en ekstra sårbar situasjon i år, og jeg vil rette en takk til regjeringen som gir oss denne muligheten til å hjelpe noen og bidra til en rekke tiltak, avslutter Hermansen. 

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!