Nytt hefte: Migrasjon og misjon

Fredag formiddag lanserte Norges Kristne Råd en ny rapport om migranter og misjon på Kirkens Hus i Oslo. Rundt 20 personer var samlet for å høre om temaet.

Antallet i Norge med innvandrerbakgrunn har i dag passert én million, og de utgjør en stadig del av det norske samfunnet.

Forsiden på det nylanserte heftet. Bildet er fra Pinsefestivalen 2022 i Oslo.

Forskning utført av Pew research fra 2010 viser at annenhver migrant har kristen bakgrunn. Til tross for at mediene ofte gir et bilde av at den typiske innvandrer er muslim, stemmer ikke dette med tallenes tale, ifølge rapporten.

I kjølvannet av ulike migrasjonsbølger har det særlig de siste tiårene blitt dannet et større antall kristne migrantmenigheter i Norge som utgjør en voksende og viktig del av det norske kirkelandskapet. Til tross for dette, har disse miljøene ofte forblitt nokså usynlige både i kirke-Norge og i det offentlige rom. Lemma Desta er rådgiver for migrasjon og flerkulturelt arbeid i Norges Kristne Råd.

– Det skjer mye i kirkelandskapet uten at samfunnet hører om det. Dette bør motvirke negativ omtale av tro og kristenliv i det norske samfunn. Her har vi et stort ansvar sammen, sier Desta til Verdinytt.no.

– Kilde til fornyelse

Stian Sørlie Eriksen er førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høyskole og en av dem som står bak rapporten. Fredag holdt han et innlegg om migranters bidrag i misjonen.

– Innvandrermenigheter representerer viktige erfaringer, kompetanse og kilde til fornyelse av menighetsliv og misjonsengasjement både nasjonalt og globalt, sier han til Dagen.

Tar opp viktige spørsmål

Når mennesker, valgt eller tvunget, flytter på seg tar de med sine kulturelle og religiøse identitet og erfaringer. Gjennom internasjonal migrasjon forandres det religiøse landskapet mange steder i verden, Norge inkludert. Men dessvare vet vi lite om innvandrerbefolkningens religiøsitet generelt. Og vi hører sjelden om de kristne innvandrere fra hele verden som har kommet til Norge. Hvem er kristne innvandrere? Hvordan bevarer de troen? Hva skjer med deres barn og ungdommer? Hva skjer med folk fra land uten en kirke og trosfrihet? Hvordan forholder de seg til det norske kirke- og samfunnslivet? Dette er noen av spørsmålene dette ressursheftet adresserer. 

Her kan du laste ned og lese hele rapporten!

Se også tidligere utgivelser i serien

Om publikasjonen:
Migrasjon og misjon: Refleksjon og praksis har sitt utspring i prosjektet med samme navn i et samarbeid mellom Norges Kristne Råd og Egede instituttet. Prosjektet ble initiert av Knud Jørgensen fra Egede instituttet i 2018 sammen med Lemma Desta fra Norges Kristne Råd. Inspirasjon ble hentet fra et spesialnummer om «Migration og mission» fra 2016 i danske Ny Mission, redigert av Mogens S. Mogensen. 

Det finnes i dag relativt lite oppdatert kunnskap på norsk om migrasjon og misjon selv om vi har sett økt fokus i forskning og ulike kirkelige sammenhenger. Denne publikasjonen er tenkt å gi innblikk i ulike perspektiver knyttet til migrasjon og misjon særlig knyttet til den norske konteksten, gi eksempler fra norsk kirkeliv, og gi grunnlag for refleksjon over migrasjon som fenomen i lys av ulike tilnærminger til misjonspraksis i et nasjonalt og globalt perspektiv. 

I korthet ønsker vi at ressursheftet vil: 
– Gi et innblikk i hvordan ulike migranter og deres menigheter tenker og praktiserer misjon i en norsk kontekst 
– Bidra til inspirasjon og fornyelse 
– Bidra til samtale og inspirasjon og til å bygge bro mellom akademia og praksis 
– Inkludere et diakonalt og trosfrihetsperspektiv knyttet til misjon   

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!