Økt fare for utnyttelse blant flyktninger

Ukrainsk fimbulvinter øker faren for utnyttelse og menneskehandel blant flyktninger.

Av Ann-Magrit Austenå, fagdirektør i Kirkerådet, Den norske kirke 

Ann-Magrit Austenå fagdirektør i Kirkerådet, Den norske kirke.

Fimbulvinter er ifølge norrøn mytologi den harde vinteren forut for ragnarok. Vi må håpe og be om at vi ikke nærmer oss et russisk-initiert ragnarok i Ukraina. Men etter at Russland i oktober innledet en systematisk ødeleggelse av kraftverk, vannforsyning og annen vital infrastruktur, går ukrainerne en ekstremt krevende vinter i møte. I Europa og Norge må myndigheter, kirker og lokalsamfunn forberede seg på en økt flyktningestrøm – og med den organisert kriminalitet med utnytting og menneskehandel av flyktninger. 

Ifølge ukrainske myndigheter har massive russiske angrep i oktober ødelagt rundt en tredel av Ukrainas kraftproduksjon. Kyiv og andre byer har måttet innføre strøm-rasjonering og flere steder opplever vannmangel. Europakommisjonen forbereder nå tiltak for å møte et forventet økt antall ukrainske flyktninger. Nordisk Råd har lagt årets høstmøte til Finland, som til nå har tatt inn flere ukrainske flyktninger enn i Norge. Ut over høsten har også ankomstene til Norge økt og statsminister Jonas Gahr Støre har anslått at Norge må være forberedt på inntil 70.000 flyktninger over en periode på to år. 

President Volodymyr Zelenskyj advarer om russernes målsetting om å drive så mange ukrainere som mulig på flukt til Europa, for slik å påføre Ukrainas allierte nabostater økte sosiale og økonomiske problemer i tillegg til en allerede eksisterende kraftkrise. I en situasjon med økt migrasjon og press på flyktningmottak, arbeidsmarked og bosetting øker sjansene for utnyttelse av arbeidstakere, organisert kriminalitet og seksuelle overgrep blant flyktninger. 

Høy sannsynlighet for overgrep

I Norge var Kripos allerede i slutten av april ute med advarsler om høy sannsynlighet for overgrep mot en flyktninggruppe som i stor grad besto av kvinner og barn – og hvor politiet registrerte overgrepsdømte som aktive i flyktningtransport og at representanter for kriminelle miljøer oppsøkte flyktningmottak. Økokrim fulgte opp i mai med advarsler om at det blant flyktningene kan være kriminelle nettverk, menneskesmuglere og andre aktører som forsøker å utnytte sårbare flyktninger til prostitusjon eller tvangsarbeid. 

Flyktninger som blir værende i akuttmottak med matservering over lengre tid, får bare utbetalt 15 kroner dagen. NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere og flyktninger, kjenner til flere mottaksboere som har vært involvert i prostitusjon eller andre utnyttelsessituasjoner, med svak økonomi som medvirkende årsak. Flere ukrainere har fortalt NOAS at de må få mat fra fattighuset eller har måttet ta opp forbrukslån fra ukrainske banker. Pengene brukes blant annet til å dekke grunnleggende behov med mat og medisiner. Høy bankgjeld på forbrukslån kan seinere innebære et ytterligere press for ekstra inntekt gjennom svart arbeid eller annen form for utnytting.  

Dårlig økonomi ved asylmottak øker faren

De økonomiske stønadene på asylmottak har i svært liten grad blitt justert i takt med den økonomiske utviklingen i samfunnet for øvrig. Med økte ankomster og strammere økonomi i mange kommuner, er det grunn til å frykte økt utnytting av flyktninger i desperat behov for inntekter. Dette forholdet og den særlig utsatte situasjonen flyktninger og asylsøkere befinner seg i over lengre tid på mottak med lite økonomiske støtte, er ikke vurdert som tiltaksområde i regjeringen Solbergs handlingsplan mot menneskehandel fra 2016. Mottak og mottaksansatte er ikke nevnt som målgrupper for kompetanseøkning og særlige tiltak – i motsetning til krisesentre, politiet, barnevern og helsepersonell. Regjeringen Støre har så langt ikke prioritert videreføring av strategien mot menneskehandel og har heller ikke igangsatt noe eget arbeid med en egen strategi eller egne tiltak.  

Regjeringen har imidlertid opprettholdt Justis- beredskapsdepartementets tilskuddsordning fra 2020 med tilskudd til frivillige organisasjoners arbeid for å motvirke at barn og voksne utsettes for menneskehandel, hjelpe mennesker ut av prostitusjon og redusere etterspørselen etter prostitusjon. Ordningen er videreført i Regjeringen Støres budsjettforslag for 2023, med søknadsfrist 1. desember 2022.  

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!