Ukraina-krigen viser hvor sårbar hele verden er

SAMARBEID: Ukraina har vist oss at verden er knyttet sammen, og samlet kan vi få store ting til å skje, skriver generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen.

På trykk i avisen Dagen tirsdag 5. april.

En kortere versjon sto på trykk i avisen Vårt land, lørdag 2. april

Mer enn seks millioner mennesker er internt fordrevne i Ukraina, over tre millioner har krysset grensene til nabolandene på flukt. Krigen i Ukraina har ført til den største flyktningkrisen etter andre verdenskrig i Europa. Den berører oss alle, og det humanitære behovet er enormt.

At dette kunne skje var varslet lenge, men det var like fullt et sjokk da russerne tok seg innover Ukraina med våpen. Fra en dag til den neste ble alt forandret for ukrainerne. For oss minner det om hvor sårbare vi er, alle sammen – som en del av verden.

Nøden øker

Store ødeleggelser.

Antall mennesker som trenger nødhjelp øker hele tiden, og millioner av er mennesker på flukt fra sult, krig, tørke, flom og konflikt – over hele verden.

I Malawi har flommen ført til store ødeleggelser, nesten 80.000 dekar med dyrket jord er skylt vekk, over 200.000 mennesker har mistet hjemmene sine. Vi har fått høre historier om foreldre som måtte binde fast barna sine i toppen av et tre i flere døgn for at de ikke skulle bli tatt av vannmasser. Kun noen uker etter traff syklonen Gombe samme område på nytt. I tillegg har krigen i Ukraina har ført til at brødprisene i Malawi er tredoblet.

I Sør-Sudan er det sultnød, og over 600.000 mennesker er drevet på flukt fra flom. Nilen har aldri hatt så høy vannstand. I den sønderknuste byen Malakal bor klimaflyktninger under en plastduk, der krigen har ødelagt alt for bare få år siden. Fortsatt lever befolkningen med store traumer etter krigshandlingene.

«Sammen har de klart å forene fiender, spre kjærlighet og håp i stedet for hat.»

Felleskirkelig styrke

Generalsekretær i Sør-Sudans kristne råd, fader James Oyet Latansio.

Generalsekretæren i Sør-Sudans kristne råd, James Oyet Latansio, ber oss innstendig om å ha med Sør-Sudan i våre bønner. Der har de i en årrekke jobbet for å forene mennesker i krise og krig.

Sammen har de klart å forene fiender, spre kjærlighet og håp i stedet for hat. Ungdommer har fått venner som før var utenkelig på grunn av fiendskap. Når kirkenettverkene går sammen, får man store ting til å skje.

I Afghanistan har behovene aldri vært større. Kvinnene er under konstant risiko for overgrep og vold. Innen 2040 forventes det at Afghanistan vil bli et av landene i verden med minst tilgang på vann. Dette vil forverre sårbarheten til kvinner og marginaliserte grupper.

Krigen i Ukraina vil ramme verden hardt og brutalt, spesielt fattige og sårbare mennesker. Vi ser allerede store konsekvenser. Tre millioner mennesker har flyktet ut av landet, og behovet er akutt for alt vi tar for gitt – rent vann, mat, husly og hygieneartikler til mennesker på flukt.

Frykten er også stor for at kvinner og jenter skal bli ofre for menneskehandel. Store profesjonelle hjelpeorganisasjoner har satt i gang et arbeid for å forebygge dette, og vi har mulighet til å bidra gjennom dem.

Sør Sudan),
Kvinner og jenter risikerer å bli ofre for menneskehandel.

Knyttet sammen i større helhet

Ukraina har vist oss at verden er knyttet sammen. Det som rammer vår neste, rammer også oss. Derfor er det viktig at vi også står sammen – om det så «bare» er å be sammen.

Det er fastetid, og faste er en tid for å tenke større – rydde til side en del dagligdagse ting for nettopp det formålet. Kirkens Nødhjelp sin årlige fasteaksjon handler om å stå sammen, sørge for forutsigbare og langsiktige løsninger. Men det handler også om akutt nødhjelp i kriser. Ved å hjelpe vår neste, hjelper vi også oss selv og jordkloden vi deler.

Norges Kristne Råds medlemssamfunn er engasjert i humanitær innsats i Ukraina og nabolandene. Samtidig har de gjennom en årrekke støttet fasteaksjonen og langsiktig bistand i land som Malawi, Sør-Sudan og Afghanistan.

Kirkens Nødhjelp kunne allerede på krigens første dag sette i gang kriserespons, blant annet gjennom sine kirkepartnere i Ukraina og etter hvert i nabolandene. De kunne også hjelpe de flomrammede i Malawi, og i Sør-Sudan være med å bygge opp et samfunn etter år med krig.

«Ved å hjelpe vår neste, hjelper vi også oss selv og jordkloden vi deler.«

Samarbeid i gang

Kirkens Nødhjelp er tilstede og jobber for nødhjelp og langsiktig hjelp. Vann til alle står høyt på lista.

Jeg vil oppfordre alle til å bidra gjennom eksisterende profesjonelle hjelpeorganisasjoner. Nå er fasteaksjonen i gang og Kirkens Nødhjelp er til stede, med vann og hjelp til de som trenger det mest. De har kompetanse, erfaring og nettverk som sikrer at hjelpen når fram og at arbeidet utføres på best mulig måte. De er til stede med livsviktig nødhjelp og langsiktig bistand.

Kirker og menigheter over hele landet samarbeider nå om Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, som en forlenget arm av kirkelig diakoni. Her benyttes styrken i det brede kirkenettverket – som også er en strategisk partner for norske myndigheter.

Gjennom hjelpeorganisasjoner som Kirkens Nødhjelp får også vi som enkeltpersoner hjelp til å hjelpe.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!