Ett med dem som blir forfulgt

For to år siden møtte jeg en av dem som samler grunnlagsdata for World Watch List – en ung afrikaner som oppsøker nedbrente landsbyer, teller antall døde og kartlegger hva som trengs av tiltak.  

Ole Petter Erlandsen er faglig leder i Åpne Dører Norge

Det var et møte som gjorde inntrykk. Men han er ikke alene om å ha en så spesiell jobb, for de 2500 sidene i den ferdige rapporten bygger på et utall enkeltrapporter som hans. Så er da World Watch List også den mest pålitelige statistikken som finnes når det gjelder forfølgelse og diskriminering av kristne.  

Aldri målt høyere grad av forfølgelse. Over nesten hele verden skjer det en økning av diskriminering og forfølgelse av trosminoriteter, og kristne blir ofte hardest rammet. 80% av denne formen for forfølgelse rammer kristne, hevdet det tyske International Society for Human Rights (ISHR) i 2009, og det liten grunn til å tro at dette har endret seg vesentlig. Og forfølgelsen har, i løpet av de 29 årene Åpne Dører har utgitt World Watch List, aldri vært på et høyere nivå enn nå. 

Ofte kommer forfølgelsen som en motreaksjon på en kirke som vokser. Fra en nærmeste, som ser det som en skam å ha fått en kristen i familien. Fra myndighetene, som ser en voksende kirke som en trussel mot egen makt. Eller fra kriminelle grupper som ikke ønsker at Kirken viser vei ut av kriminalitet eller prositusjon.

Samtlige rapporter finnes på våre nettsider, men her er noen av trendene i forfølgelsen: 

I Afrika sør for Sahara er jihadistiske bevegelser på frammarsj, og de angriper også områder som tradisjonelt er kristne. Det er ofte lite beskyttelse å hente fra myndighetene. Flere steder er blit tømt for kristne, og kirker og landsbyer er brent og forlatt. Bare i Nigeria er over 4000 kristne drept for sin tro. 

Autoritære regimer – som Qatar, Malaysia og Kina – har brukt koronarestriksjoner til å stenge kirker. Tilsynelatende for godt. 

I India fortsetter overgrepene mot kristne fra hinduekstremister å øke, og den hindunasjonalistiske regjeringen lar dette skje.  

Kineserne stiller stadig strengere krav til at kirkene skal underordne seg Partiets ideologi, og innfører stadig nye kontrolltiltak. Digital teknologi som brukes til å kontrollere minoriteter, eksporteres til andre land som ikke burde hatt det, som Iran og Saudi-Arabia. 

Stadig flere kristne er på flukt – fra Myanmar til Midtøsten til Burkina Faso. Dersom de kristne er en minoritet i området, kan frykten for overgrep i flyktningeleirene være så store at kristne unnlater å registrere seg som flyktninger – med bortfall av rett til skolegang og nødhjelp som resultat.  

Afghanistan er blitt verdens farligste land for kristne. Nytt av året er at Afghanistan har seilt opp som nr. én på listen. Etter Talibans maktovertakelse sitter vi på rapporter som forteller om at Taliban har gått fra dør til dør på jakt etter kristne, og at ‘mange’ er drept. Mens menn blir drept, eventuelt torturert først for at de skal røpe flere, blir unge jenter og kvinner gitt som krigsbytte til unge taliban-soldater og tvangsgiftet, voldtatt eller solgt.  

Unge jenter bortføres, tvangsgiftes og tvangskonverteres i land som Pakistan, Nigeria og Egypt – ofte uten at familien er istand til å gjøre noe. 

Flyktningleir i Erbil Irak: Kristne flyktninger fortsetter å tro. Legg merke til «Nasrani-symbolet» malt på teltet.

I svært mange land er kristne regnet som annenrangs borgere som opplever diskriminering og forfølgelse i arbeidslivet, ved tilgang til samfunnsressurser, ved eiendomsoverdragelser og sivile rettigheter. Verst er det som oftest for konvertitter til kristen tro, som kan oppleve vold og frihetsberøvelse fra sin nære familie. 

Hvorfor blir kristne forfulgt?  

«Hvorfor blir kristne forfulgt?», spør mange, og i forlengelsen «hvorfor er kristne mer utsatt for forfølgelse enn andre?»  

Forfølgelsen skyldes mange forhold. Ofte kommer forfølgelsen som en motreaksjon på en kirke som vokser. Fra en nærmeste, som ser det som en skam å ha fått en kristen i familien. Fra myndighetene, som ser en voksende kirke som en trussel mot egen makt. Eller fra kriminelle grupper som ikke ønsker at Kirken viser vei ut av kriminalitet eller prositusjon. World Watch List opererer med ni forskjellige drivkrefter bak forfølgelsen – som diktatorisk paranoia, islamistisk undertrykkelse eller religiøs nasjonalisme, for å nevne tre.  

Men det finnes et svar som går dypere. Som spør om forklaringen bak forklaringen. Det er det svaret Bibelen gir oss i salme 2, hvor det står: «Jordens konger reiser seg, fyrstene slår seg sammen mot Herren og mot hans salvede». Som i et glimt gir salmen oss innblikk i den kosmiske konflikten som Bibelen handler om, kampen mellom det gode og det onde, mellom Guds Rike og Satans Rike.  

Jordens konger’, som ellers er uenige om så mye, klarer ofte å forenes over én ting – motstanden mot den kristne troen. Enten det er ekstremistiske islamister, voldelige nasjonalister, ihuga kommunister eller tilsynelatende tolerante ateister, så oppleves den kristne troen som en trussel og et fremmedelement som skal og må bekjempes.  

Forfølgelse skulle aldri overraske oss – verken ute eller hjemme. Den er en naturlig del av å bringe Evangeliet inn i en verden som ikke vil lytte. ‘Vær ikke forundret over den ildprøven dere må igjennom, som om det hendte dere noe uventet’, skriver Peter til kristne som befant seg i en bølge av forfølgelse. Det de opplevde, var ikke annet enn det Jesus hadde forberedt dem på da Han sa: “Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere”.  

Vår respons og vårt ansvar. Forfølgelse skulle ikke overraske oss, men den skal heller ikke gjøre oss likegyldige. Kristen medlidenhet skulle nettopp være med-lidenhet – å lide med den som lider. Å innse at vi er én kropp, at vi hører sammen, at deres smerte er vår smerte, at når én del av legemet lider, så lider resten av kroppen (1. kor 12:26). La oss be for dem, fremme deres sak og støtte dem på de måter vi kan.   

Slik kan de overleve og fortsette å være lys i de mørke områdene de befinner seg. 

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!