Julehilsen fra leder og generalsekretær

Det er med tro, håp og glede over kirkenes samhold at styrelederen og generalsekretæren i Norges Kristne Råd ønsker alle en god jul. De ser tilbake på nok et pandemiår hvor enheten har stått sterkt, selv om vi tidvis har sittet hver for oss.

I lys av alt kirkene har gjort ser de ingen grunn til å la mismotet få overtaket. Men det er klart de kjenner på fortvilelsen over situasjonen, de som alle andre.

– Nå som vi trodde livet endelig begynte å bli normalt igjen, rammer en ny global smittebølge oss – og det rett før barnet i Betlehem skal fødes, sier styreleder i Norges Kristne Råd og internasjonal direktør i Den norske kirke, Berit Hagen Agøy.

Hun ser likevel en verdifull erfaring i alt vi har opplevd.

– La oss huske på hvordan året 2021 har vært så sterk en påminning om at vi hører sammen og trenger hverandre. Vi blir minnet om hvor sårbare vi mennesker er. Som barnet i krybben er vi alle helt avhengig av at noen bryr seg om oss og verner oss mot fare.

Digitalt fellesskap i Kristus

Julekort 2021
JULEKORT: Representanter fra kirke-Norge hilste hele Norge med julekort fjerde søndag i advent.

Sammen med generalsekretær Erhard Hermansen bejubler hun dette samholdet. Begge gleder seg over at kirkene trass nådeløs nedstenging såvisst ikke har slukket lysene, men snarere klart å bygge broer på tvers av fysiske grenser.

– Gud ber oss ta vare på hverandre, og under pandemien har kirker over hele verden gått sammen for å redde menneskeliv, sier Hagen Agøy, og berømmer at kirkene hele veien har tilbudt helsehjelp og oppfordret til vaksinasjon og smittevern.

Generalsekretær Hermansen tenker at pandemien på mange måter har ført kirkene i Norge nærmere sammen.

– Vi har møttes til bønn og sang, med ettertanke og glede på digitale arrangementer – vi har klart å nå frem til hverandre. Vi har erfart at det fellesskapet vi har i Kristus, sprenger de fysiske grensene og bærer også når hverdagen snus på hodet, Hermansen og trekker frem hvordan medlemskirkene har fulgt smitterådene og informasjonen fra Norges Kristne Råd på forbilledlig vis. 

En betydningsfull tid

– Pandemien har på mange måter satt oss i en situasjon hvor vi må tenke over hva som virkelig betyr noe i livet. Det viktige som handler om relasjoner, omsorg og kjærlighet til våre medmennesker. Gjennom ord og konkret handling kan vi være med på å rekke ut en kjærlighetens hånd til noen som trenger det, sier Hermansen.

– Den har samtidig lært oss å leve langsommere, vi har fått mer tid til hverandre, vi har reist mindre – og forhåpentligvis er dette ikke bare knyttet til dager med pandemi, men noe vi positivt vi i takknemlighet kan ta med oss inn i tiden som følger, sier han.

Rom for alle

RÅDSMØTE I SEPTEMBER: Erhard Hermansen og styreleder i NKR Berit Hagen Agøy deler ut økumenikkprisen til Helga Byfuglien da kirkelederne var samlet til rådsmøte.

Begge har opplevd hvordan alt det som har skjedd gir oss nye måter å se ting på.

– Vi har fått en påminnelse om hvor utrolig privilegerte vi nordmenn er som lever i et land hvor alle tilbys helsehjelp og hvor vi har tillit til hverandre. Vi har veldig mye å takke for og mye å dele med andre som lever under helt andre kår, sier Hagen Agøy.

Hun tenker på at kirken som det lille barnet i krybben er sårbar og utsatt. 

– Truet og jaget på flukt – slik lever mange av våre trossøsken i dagens verden. Men barnet – som kirken – er også Guds tilstedeværelse midt i vår verden, i vår hverdag. Gud elsker oss så høyt at han kom til oss for å dele våre kår og vise oss veien til nåden og frelsen. Den gang som et lite barn. Hver dag som en åpen favn med rom for oss alle, sier Hagen Agøy. 

Enhet og fellesskap

De ser tilbake på et år hvor kirkene virkelig har fått vise hvem de er og at de er der når man trenger det.

Generalsekretær Erhard Hermansen og styreleder Berit Hagen Agøy reflekter over året som har gått, og takker alle for det gode fellesskapet og samarbeidet med ønsker om en riktig god og velsignet jul

– Jeg gleder meg over det gode økumeniske fellesskapet vi har i Norge og hvordan vi i Norges Kristne Råd klarer å håndtere mangfoldet av tradisjoner og teologiske variasjoner så bra. Det kjentes godt å kunne møtes fysisk til Rådsmøte i høst og erfare gleden ved å være sammen og viljen å arbeide sammen for å løfte fram håpet og nåden i Kristus, både gjennom det vi gjør sammen og det vi formidler, sier Hagen Agøy. 

Forsoningens gave

Hermansen ser en klar parallell til juleevangeliet.

– Det går en bue fra englesangen på Betlehemsmarken til våre liv i dag. Gud er fortsatt tilstede i vår verden. Gud kjemper fortsatt på vår side i livets strid. Gud er kommet til oss fra sin himmel og han er fortsatt med oss. Han som i Kristus ga oss forsoningens gave, ber oss leve forsonet med hverandre. Ved å vise respekt for hvert enkelt menneskes verdi, ved å forsøke å la Jesu liv være et eksempel til etterfølgelse. Være av «de som skaper fred, for de skal kalles barn av Gud», sier Hermansen.

Med dette ønsker de alle god jul.

– Vi ønsker dere alle en velsignet jul – hvor himmelstrålene kan treffe oss slik at vi kjenner hvor elsket vi er av Gud. En kjærlighet som gir oss kraft og glede til å elske hverandre. 

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!