En stemme for de stemmeløse

I dag mottar Maria Ressa og Dmitrij Muratov Nobels Fredspris for deres innsats for ytringsfrihet som er en forutsetning for demokrati og varig fred. I går kveld arrangerte Norges Kristne Råd økumenisk fredsgudstjeneste.

Norges Kristne Råd har i flere år arrangert økumenisk fredsgudstjeneste dagen før utdeling av Nobels Fredspris. I år hadde den økumeniske fredsgudstjeneste temaet «En stemme for de stemmeløse», hentet fra Ordspråkene 31.8 hvor det står «Lukk opp din munn for den som ikke selv kan tale, før saken for dem som nær bukker under».

– Arbeid for fred har alltid vært en sentral del av den økumeniske agenda og Norges Kristne Råd arbeider blant annet for å fremme respekt for religionsfrihet og menneskerettigheter. Vi arbeider for å bryte ned barrierer mellom mennesker og skape rettferdighet og fred, sa generalsekretær Erhard Hermansen da han innledet den økumeniske fredsgudstjenesten i Trefoldighet.

Bildetekst: Medvirkende i fredsgudstjeneste (f.v. Erhard Hermansen (Norges Kristne Råd), Bjørn Bjørnø (Det Norske Baptistsamfunn), Ingunn Ulfsten (Pinsebevegelsen), Pål Kristian Balstad (Den norske Kirke), Atle Sommerfeldt (Den norske kirke), Ann-Magrit Austenå (tidl. Leder av norsk journalistlag), Knut Refsdal (Metodtistkirken), Bernt Eidsvig (Den katolske kirke), Hanne Hognestad (Kvekersamfunnet), Mina A. Fossum (Nobels Fredssenter) og Herman Midsjø (Den norske kirke)

Biskop Bernt Eidsvig i Den katolske kirke startet sin preken med å uttrykke å respekt og beundring for Maria Ressa og Dmitrij Muratov for deres innsats for ytringsfriheten. 

– Den personlige belastning for fredsprisvinnerne kjenner vi godt til. De fremstår som heltemodige skikkelser, og det de måtte – og må – utholde, utgjør sterke vitnesbyrd. Om årets fredsprisvinnere treffer lesningen fra Salomos ordspråk godt: Lukk opp din munn for den som ikke selv kan tale, før saken for dem som nær bukker under. Lukk opp din munn og døm rettferdig, la hjelpeløse og fattige få sin rett! Uansett hvor fornærmet Russland og Filippinenes regimer er på grunn av morgendagens fredspristildeling, så vil Maria Ressa og Dmitrij Muratov fra nå av være en kraftigere stemme for de stemmeløse. Like viktig er at de blir stemmer for sine kolleger, tapre journalister og forfattere som trakasseres og straffes for sin frimodighet, så Eidsvig

Les biskop Bernt Eidsvig sin preken

Mina Augestad Fossum fra Nobels Fredssenter fortalte hvordan de i sitt arbeid med dialog har latt seg inspirere av fredsprisvinnere som tror på kraften i dialog, i fredfull samhandling og meningsutveksling mellom mennesker, som er viktige stemmer for de stemmeløse.

– Opp gjennom historien har særlig religiøse ledere løftet frem verdien av å lytte og snakke med hverandre. Dialog blir brukt som et verktøy for å oppnå respekt og samarbeid mellom religioner. Mange fredsprisvinnere har også hatt sentrale roller i ulike trossamfunn og brukt dialog som et verktøy for forsoning, sa Fossum.

– Vi kan lære noe av fredsprisvinnerne. Disse menneskene som kjemper for en sak større enn seg selv og som har klart det utrolige – å bidra til fred i verden. De som går den ekstra milen for oss alle. De viser at det nytter – sakte, men sikkert – å kjempe for det man tror på, sa Mina A. Fossum fra Nobels Fredssenter.

Les Mina A. Fossum sin appell

– Det var en tid da det var rimelig å håpe at en demokratisk styreform skulle bli den gjengse verden over. Utviklingen tok en annen retning, og det synes å være liten grunn til optimisme. 86 % av verdens befolkning bor i land som har en autoritær styreform. I svært mange av disse landene lever en privilegert religion i symbiose med det statsbærende politiske parti. Under slike forhold blir ytrings- og religionsfrihetens kår skrinne. I dette mørket tenner Nobels fredspris 2021 et lys. Kyniske stemmer vil nok si at lyset er latterlig lite. Tør jeg si at vi vet bedre? Vi som forbinder håp med tro og kjærlighet, vet at selv et lite lys er sterkere enn et stort mørke. Men lyset må hegnes om, av oss alle, avsluttet Eidsvig sin preken.

Erhard Hermansen sier at en viktig del av fredsgudstjenesten er forbønnen, blant annet for prisvinnerne. Når vi i går ba takket vi spesielt for Maria Ressa og Dmitrij Muratov, for deres innsats for ytringsfrihet. Vi takket også Nobels fredspris, som setter fokus på dem blant oss som særlig kjenner kostnaden ved fredsarbeid. Vi ba om Guds beskyttelse for Maria Ressa og Dmitrij Muratov og for alle som setter sin frihet, ja kanskje sitt liv, i fare, fordi de taler fritt og modig ut fra overbevisning og samvittighet Og vi ba for journalister og andre som bruker sitt liv og sin stemme i kamp for frihet og rettferd.

Ann-Magrit Austenå er tidligere leder av norsk journalistlag. Hun fortalte om sitt møte med Nadia Azhgikhina, journalist og likestillingsforkjemper i Russland i 2001. Azhgikhina ledet et UNESCO finansiert prosjekt for økt likestilling i russiske medier.

Ti år tidligere, i 1991 var Nadia Azhgikhina en del av Gorbatsjovs perestrojka-politikk. Politikken han året før fikk Nobels Fredspris for. Gorbatsjovs politikk ble i august 1991 forsøkt stanset ved et mislykket militærkupp og 19. august rullet tanks inn i Moskvas gater og kuppmakerne stengte Gorbatsjov-vennlige nyhetsredaksjoner, som Nadia Azhgikhinas ukemagasin. Da startet hun og andre journalister og redaktører i de stengte redaksjonene en felles opposisjonsavis – som støtte til den folkelige motstanden mot kuppmakerne.

Det er ånden fra dagene i august 1991 som sider har preget henne. Erfaringen fra et samspill mellom journalistikk og folkelig opprør mot undertrykkende krefter.

Ann-Magrit Austenå fortalte at hun hadde møtt Nadia Azhgikhina igjen nå i forbindelse med Nobels Fredspris, hvor Nadia var en av appellantene under kveldens fakkeltog.

Nadia har ikke gitt opp håpet om igjen å oppleve et samfunn mer preget av den samme fellesskapsopplevelsen mellom journalister og andre borgere som for 30 år siden.

– Å fortelle sannheten, å avsløre løgner, å forhindre ødeleggende polarisering og krig i alle former. Å bidra til et nytt samfunnsfellesskap, det er min drøm og mitt oppdrag, sier Nadia i dag.

Les Ann-Margit Austenå sin appell

– Det er inspirerende – og tankevekkende – hvordan Maria Ressa og Dmitrij Muratov aldri gir opp. Til tross for trakassering, trusler, arrestasjoner og vold, fortsetter de kampen – hver dag – for et friere og mer pålitelig samfunn. De tar kampen for de mange som ikke våger, ikke orker eller kommer til ordet, sa Mina A. Fossum fra Nobels Fredssenter.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!