Fornøyd med at fjorårets tilskudd videreføres

Dette innebærer en liten økning fra i fjor, men er en del mindre enn hva NKR søkte om.

I forslaget til statsbudsjett for 2022 får Norges Kristne Råd (NKR) 3,9 millioner kroner fra Barne- og familiedepartementet (Norge). Dette innebærer en liten økning fra i fjor, men er en del mindre enn hva NKR søkte om.

FORNØYD: Generalsekretær Erhard Hermansen er fornøyd med at støtten videreføres. Foto: Gjermund Øystese

– Vi er godt fornøyd med at fjorårets tilskudd ble videreført, sier generalsekretær Erhard Hermansen. – Den gode relasjonen og den aktive samhandlingen mellom NKR sine medlemskirker forsterkes fra år til år.

NKR har opprettet noen flere støttefunksjoner i sekretariatet de siste årene og søkte derfor også om et noe høyere tilskudd. 

– Det skulle vi selvsagt ønske vi hadde fått, sier Hermansen.

Driftstilskuddet er spesielt grunngitt i at NKR er en brobygger mellom ulike tros- og livssynssamfunn og som kontaktledd mellom trossamfunn og det offentlige.

Fornøyd med at støtten opprettholdes

I proposisjonen understrekes det at «Det religiøse livet er i dag prega av ein sterk kristen kulturarv på den eine sida og eit større trus- og livssynsmangfald og meir sekularisering på den andre sida. I lys av denne utviklinga er det viktig å sikre ein heilskapleg og aktivt støttande trus- og livssynspolitikk. Eit samfunn som set for strenge grenser for religiøs praksis og religiøse uttrykk i det offentlege rommet, vil bli mindre inkluderande og mangfaldig.»

Hermansen understreker at han er glad for at det økonomiske grunnlaget for å arbeide videre med utgangspunkt i NKR sin visjon «Kirkene sammen fremmer liv i fellesskap og forsoning, i kirken og i samfunnet» er tilstede også i året som kommer.

– NKR er også fornøyd med at støtten til andre tros- og livssynssamfunn og til dialogarbeid opprettholdes. Dette muliggjør et aktivt og godt livssynsåpent samfunn, sier Hermansen.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!