Et økumenisk kall til ‘fred og ansvarlighet’ i Sør-Sudan

21. september er det FNs fredsdag. FNs hovedoppgave har alltid vært å sikre internasjonal fred, og alle medlemslandene er forpliktet til FN-pakten. Denne inneholder grunnleggende prinsipper for internasjonal rett, og blant annet regler om at ingen land har lov til å bruke makt mot andre land.

Ecumenical Network on South Sudan (ENSS) har anledning fredsdagen formulert og signert en uttalelse med formål om å skape bevissthet rundt den katastrofale situasjonen i Sør-Sudan. I tillegg ønsker de å vise solidaritet med folket som så lenge har lidd under tiår med konflikter.

Les uttalelsen her!

– I dag, på den internasjonale fredsdagen under mottoet “Recovering better for an equitable and sustainable world”, etterlyser vi, sammen med de undertegnede trosbaserte organisasjoner og medlemmer av det økumeniske nettverket et umiddelbart kall til fred og ansvarlighet i Sør -Sudan. Vi oppfordrer lederne i Sør-Sudan, både i regjering og i opposisjon, sikkerhetsstyrker og innbyggere til å ta ansvar og løse konflikter både nasjonalt og lokalt gjennom ikke-voldelige midler, sier generalsekretær Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd.

Han fremhever ekstra sårbare grupper.

– Vi gjentar vår sterke solidaritet med kvinner, menn, gutter og jenter i Sør-Sudan som i for mange år har båret konfliktbyrden. Vi uttrykker vår dype solidaritet med sivilsamfunnet, kirken og det tradisjonelle lederskapet, spesielt ungdom og kvinner som jobber for fred og rettferdighet og dem som daglig fordømmer vold, sier Hermansen.

Kirkelige pådrivere

Ettersom Kirkelige organisasjoner lenge har spilt en viktig rolle som pådrivere i nasjonale og regionale freds- og forsoningsprosesser, har de en særlig mulighet for fredsfremmende arbeid.

– Kirkelige organisasjoner har i mange land bred oppslutning og godt utbygde lokale strukturer som gjør det mulig å mobilisere det sivile samfunn. Samtidig har det kirkelige nettverket i mange land også en vertikal akse som strekker seg helt opp på nasjonalt og internasjonalt nivå. Dette gir mulighet for beslutningspåvirkning og politisk dialog om fredsprosesser, og åpner for bred handling og internasjonalt samarbeid.

Hermansen understreker at fred er mye mer enn fravær av krig. Det handler om å sikre demokratiske samfunn hvor fundamentale menneskerettigheter respekteres slik at grunnlaget for framtidige konflikter og urett minimaliseres. «Rettferdig fred» handler om å bygge fellesskap der menneskers gode relasjoner med hverandre, med skaperverket og med Gud blir ivaretatt.

Les brevet anledning fredsdagen fra South Sudan Council of Churches

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!