Korona og digitalt kirkeliv – hva har vi lært?

Hvordan skal kirker, forsamlinger og bedehus forholde seg til en uavklart koronasituasjon? Skal man fortsette med digitale samlinger, eller satse på tilstedeværende aktiviteter? 

I dag, fredag 28.08, arrangerte Tro & Medier, Mediekonferansen MELT og Norges Kristne råd webinar med tema: «Korona og digitalt kirkeliv – hva har vi lært?». Her hadde vi en panelsamtale med erfaringsdeling fra Hanne Ovidia Pladsen (Forsamlingsleder Filadelfiakirken St. Olavs gate), Kåre Rune Hauge (prost Østre Borgsyssel prosti), og  Ole Kristian Sameien (Forsamlingsleder NLM Hamarkirken). Seansen blei ledet av Jarle Haugland fra Tro & Medier. 

I panelsamtalen snakket man om hvilke erfaringer man har gjort seg, og hvordan misjonsoppdraget vårt har sett ut i koronatiden. Samtidig dreide også diskusjonen seg rundt hvordan det kristne fellesskapet har vært gjennom denne tiden, og hvordan det vil se ut videre framover. 

I forbindelse med webinaret ble også Tro & Medier sin årlige pris «Medierosen» delt ut. I år gikk prisen til «Plussord», TV-Inter sine daglige videoandakter på sosiale medier. Juryen skriver i sin begrunnelse for nominasjonen av Plussord:

«På kort tid har dette konseptet klart å nå ut til mange tusen, med over 21 000 følgere på Facebook og over 12 000 følgere på Instagram. Forkynnelsen er livsnær, Jesusforankret og i et format som er perfekt for sosiale medier.»

På mange måter kan man si at Plussord har klart å treffe innertier med sine sendinger, og nærmest vært i forkant av den digitale bølgen som kom med koronapandemien. 

Programleder for Plussord, Egil Svartdahl

TV-pastor Egil Svartdahl var i utgangspunktet litt skeptisk til at det var han som skulle bli programleder i den nye satsingen:

– Vi i TV-Inter har en visjon om at vi skal holde ryktet om Jesus levende. Det er en drivkraft. Når vi snakket om hvem som kunne nå både kirkefremmede og kirkevante og de andre ble enige om at det var meg, da gjorde vi det sånn, sier Svartdahl.

https://troogmedier.no/medierosen-til-plussord/?fbclid=IwAR3QcRCS2xMz1asKpmBoDkiPTOPCXU4XcsiDIq3CQ4J0Ip7ZitTQNE5-5Jc

Webinaret levnet ingen tvil om at kirkelandskapet i Norge har evnet å innrette seg etter de behovene som har meldt seg i kjølvannet av COVID-19. Mange brikker har blitt flyttet rundt i de ulike forsamlingene, det har blitt bygget studioer i rekordfart og blitt investert i digitale verktøy.

Ansatte og frivillige i det ganske land har jobbet hardt for å ivareta Ola og Kari Nordmann sine behov for åndelig fellesskap også i en tid hvor fysisk tilstedeværelse tidvis ikke har vært mulig, sier Erhard Hermansen.  Det viser at kirken evner å være dynamisk og fleksibel i møte med rådende omstendigheter, avslutter han. 

Webinaret ble tatt opp og vil bli lagt ut her og på vår facebookside så snart det er lastet opp. 

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!