Må de alle være ett… for at verden skal tro at du har sendt meg

Generalsekretær i Norges Kristne Råd Erhard Hermansen hilser – god pinse!

Pinsedag kom Den Hellige Ånd, og gjennom Den Hellige Ånd er Gud nærværende i vår verden og i våre liv. Guds ånd skaper liv og gir nytt mot. Selv om vi ikke kan se Den Hellige Ånd med våre øyne, eller ta på Den Hellige Ånd fysisk, kan vi likevel kjenne Åndens nærvær.

Under denne pandemien, hvor det fysiske fellesskapet med andre har vært begrenset, har vi som kirke likevel erfart fellesskap. Gud har ved sin Ånd, gjennom kirkens fellesskap virket i oss – og holdt oss sammen. Ånden som skaper liv og gir nytt mot.

På tvers av kirkene har vi under pandemien vært samlet til nasjonal bønnedag, fellessang av Deg være ære påskedag, og nå også til felles flerkulturell pinsefestival.

Den første pinsedagen skjedde det: evangeliet, de gode nyhetene om Jesus Kristus, kunne høres på ulike språk. Ja, på tvers av ulike språk kunne alle forstå det som ble sagt. På alle steder, og til alle tider trenger vi det gode budskapet. Ikke minst nå som vi må feire pinse på en helt ny måte på grunn av pandemien.

I pinsen feirer vi at Guds rike er blant oss her på jord. Når vi feirer pinse tar vi imot Den Hellige Ånd, som gir oss tro, styrker vårt håp og sender oss ut, Jesus sa: «Dere skal være mine vitner». Det gjelder i ord og handling. Slik skal hvert eneste menneske, verden over, erfare at Gud er midt iblant oss – i denne verden, der vi bor. Som et lys i mørke tider – et håp i pandemiens tid.

Under denne pandemien, hvor det fysiske fellesskapet med andre har vært begrenset, har vi som kirke likevel erfart fellesskap. Gud har ved sin Ånd, gjennom kirkens fellesskap virket i oss – og holdt oss sammen.

Jesus ba, «må de alle være ett… for at verden skal tro at du har sendt meg» (Joh. 17.21). Å være kirke sammen betyr ikke at man er enige i alt, men at vi likevel velger å stå sammen. Her er det Ånden som virker i oss, gjør oss til ett – i Jesus Kristus.

Norges Kristne Råd har som visjon at «kirkene sammen fremmer liv, i fellesskap og forsoning, i kirken og i samfunnet». Kirken fremmer liv med utgangspunkt i den treenige Gud, livgiveren, som har skapt oss til fellesskap og forsoning og som har kalt oss til å forvalte livet og ta vare på skaperverket.

Vi er mange, og vi er ulike, men troen på Jesus Kristus forener oss.

Kirkene sammen som synlig og frimodig formidler troen på Jesus som «veien, sannheten og livet». Som løfter frem menneskets ukrenkelige verdi, står opp mot uretten i samfunnet, og som tror at verden kan forandres om vi alle er villige til å bidra.

Jesus ba for kirkens enhet, for at verden skal tro og sa «Dere skal elske hverandre». Han ba kirken reise seg mot urett og fremme rettferdighet og understreket «det dere gjorde mot en av disse mine minste, det gjorde dere mot meg».

Vi er mange, og vi er ulike, men troen på Jesus Kristus forener oss. Kirken er fellesskapet av de som tror på Jesus Kristus, og Den Hellige Ånd gjør Gud levende og virkelig for mennesker til alle tider og alle steder. Den Hellige Ånd hjelper mennesker til å se, tro på og leve med Gud.

Velsignet pinse!

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!