Du Gud som helbreder

Bønn fra Det lutherske verdensforbund

Du Gud som heler, vis din omsorg for oss alle når vi er omgitt av utrygghet og sykdom. Gud vi ber.

Hør vår bønn

Vær vår tilflukt når koronaviruset sprer seg i verden, helbred de syke, støtt og beskytt deres familier og venner mot smitte. Gud vi ber.

Hør vår bønn

Gi oss mot til kjærlighet og selvdisiplin slik at vi kan samles om arbeidet med å kontrollere koronaviruset. Gud vi ber

Hør vår bønn

Gjør oss årvåkne og offensive i arbeidet med å bekjempe alle sykdommer, malaria, denguefeber, HIV-AIDS og epidemier som skaper lidelse og død for mange mennesker. Gud vi ber.

Hør vår bønn

Ta bort det som gjør oss selvopptatte og likegyldige, som gjør oss bekymret først når viruset truer oss, og vis oss vei ut av det som altfor lett overser vår neste. Gud vi ber.

Hør vår bønn

Gi mot og styrke til våre helsearbeidere, sykepleiere, leger, rengjørere og alle som har omsorgsoppgaver for syke og deres familier. Gud vi ber.

Hør vår bønn

Gi oppmuntring, innsikt og håp til alle forskere som nå strever for å utvikle en vaksine. Gud vi ber.

Hør vår bønn

Ta vare på alle som ser sitt levebrød truet, når alt stenges av karantener, stengte grenser og andre restriksjoner …. Beskytt alle dem som må reise. Gud vi ber.

Hør vår bønn

Gi visdom og innsikt til verdens ledere, så de snakker sant, stopper desinformasjon og bidrar til rettferdighet, slik at alle kan være trygge. Gud vi ber.

Hør vår bønn

Helbred vår verden, helbred våre kropper, styrk vår tanke og vårt hjerte, og midt i uroen;

Gi oss håp og fred. Gud vi ber.

Hør vår bønn

I dine hender overlater vi alle som har mistet livet og som vil miste det i dag. Gi trøst til deres kjære. Gud vi ber.

Hør vår bønn

Se til hele ditt folk – alle mennesker og hele ditt skaperverk, med kjærlighet.

Amen!

Kilde og engelsk utgave av bønnen

https://www.lutheranworld.org/content/resource-intercessory-prayer-midst-spread-covid-19

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!