Inviterer til felles bønnedag

– Vi trenger å overgi oss selv, hverandre og alt liv som er truet til håpets og kjærlighetens Gud, sier Erhard Hermansen.

«Koronaviruset er så smittsomt at vi ikke kan ta på hverandre – men vi skal ta vare på hverandre» sa statsminister Erna Solberg under pressekonferansen sist torsdag.  Aldri før har det blitt innført så sterke og dyptinngripende tiltak i Norge i fredstid – tiltak som også får stor betydning for vår personlige frihet.

Generalsekretær, Erhard Hermansen, inviterer på vegne av medlemmer i Norges Kristne råd til felles bønnedag i krisetiden

Historisk har kirkene hatt en viktig betydning i krisetider

Kirken med på samfunnsdugnaden

– Det er viktig at kirken deltar i samfunnsdugnaden for å stoppe smittespredningen og følger råd fra nasjonale, regionale og lokale myndigheter, sier generalsekretær Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd.

Historisk har kirkene hatt en viktig betydning i krisetider. Verdens helseorganisasjon har erklært at koronasmitten er en global pandemi. Samtidig står hundretusenvis av flyktninger fortvilet og sammentrengt på grensene til Europa, og annen nød og uro fortsetter å true menneskers liv mange steder i verden. I denne situasjonen vil vi invitere kirkene i Norge til en felles bønnedag, sier Hermansen

Møtes i bønn på nett

Nå er det en global krisetid og kirkene i Norge – gjennom Norges Kristne Råd – inviterer til en felles bønnedag. Vi trenger å overgi oss selv, hverandre og alt liv som er truet til håpets og kjærlighetens Gud.

Vi kan ikke samles til gudstjeneste i våre kirkehus, men vi kan likevel møtes i bønn der vi er og på tvers av fysisk avstand. Allerede legges det til rette for gode, digitale løsninger for overføring av gudstjenester og andre arrangementer. Vi inviterer nå til å samles i bønn for de som er syke og smittet, for de som kjenner på frykt, uro eller ensomhet for helsearbeidere som tar vare på de smittede, og for familier som har mistet noen. Vi inviterer til en felles bønnedag for å be for myndighetene våre og det viktige instanser i samfunnsapparatet som skal lede oss og støtte oss gjennom krisen – og for alle som daglig påvirkes av de økonomiske konsekvensene av utbruddet.

Koronasmitten har nådd flyktningleirene, og barn, menn og kvinner i en allerede svært vanskelig situasjon får enda en byrde å bære

Bønn for flyktninger

Vi vet også at koronasmitten er kommet til flyktningleirene, og at barn, menn og kvinner i en allerede svært vanskelig situasjon får enda en byrde å bære – uten tilgang på den hjelp og støtte vi får her i Norge. Vi vil derfor også be Gud særlig ta seg av de som har brutt opp fra sine hjem på grunn av fattigdom, krig og konflikt, som er på vandring i uvisshet, som er syke men ikke har tilgang på helsehjelp, og for personer i risikogrupper som nå står i fare for å smittes og miste livet

Norges Kristne Råd vil søndag 22. mars invitere til felles bønnedag. Mer informasjon vil bli gitt gjennom Norges Kristne Råd utover uka, sier Erhard Hermansen.

For mer informasjon kontakt:

Generalsekretær Erhard Hermansen

Epost: erhard.hermansen@norkr.no Mobil: 90061511

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!