Tverrkirkelig møtepunkt midt i bygda

I Volda er kirkene opptatt av det som samler, og de tror menighetsfolk flest er lite opptatt av skiller mellom menighetene. De har en 50 år lang tradisjon for å arrangere fellesmøter, og har troa på 50 nye! Dette fremhever generalsekretær i NKR, Erhard Hermansen, som et fantastisk eksempel på enhet og fellesskap.

– Det er utrolig flott å få være med på dette!

John Aage Rødseth har sin første arbeidsuke som ny pastor i Pineskyrkja i Volda, samme uke som årets fellesmøte samlet kirkeledere og medlemmer til fellesskap i fire dager.

– 50 års tradisjon med fellesmøter – det er rikt, noe som vi virkelig må ta vare på, sier den nye pinsepastoren.

– Kan føre til endringer i samfunnet

Fra torsdag 23. til søndag 26. januar møttes Voldas kirkesamfunn til det tradisjonsrike fellesmøtet. Generalsekretær Hermansen talte på møtet. Han er opptatt av den kristne kirka skal være frimodig, synlig og gjøre Jesus kjent.

– Det tror jeg kan føre til endringer i samfunnet, og jeg er opptatt av at kristne skal engasjere seg samfunnsmessig, sa han i talen og brukte Frelsesarmeens slagord for å illustrere hvor enkelt dette kan gjøres: «Såpe, suppe, frelse»

Stor betydning for samarbeid

Volda Kristelege Samarbeidsutval (VKS) samler ledere fra de ulike kirker og kristne organisasjoner og møtes omtrent en gang i måneden.

– Når vi møtes så spiser vi sammen, ber sammen, deler erfaringer og utfordringer. Vi snakker om det som rører seg og så har vi en del felles markeringer utenom fellesmøtene, sier Sølve Hatlen.

Hatlen er pastor i Volda Frikyrkje og leder for Volda Kristelege Samarbeidsutval (VKS). Han har vært aktiv i styret og fellesmøte siden 2007.

Hva tror du fellesmøtene har betydd og betyr for kirkene i Volda?

– Jeg tror det har veldig stor betydning i forhold til samarbeidsklimaet. Det er viktig for menighetene og organisasjonene at vi kommer sammen på denne måten, at vi samarbeider om noe, og at vi gjennom året en møtes for å snakke, sier Hatlen.

Han erfarer at fellesmøtene har en lang tradisjon for å skape en arena der kirkelederne kommer nærmere hverandre, blir kjent, kan stille spørsmål og ta opp ting man kanskje ellers ikke ville fått anledning til.

– Man skal ikke undervurdere den betydning det har for det gode klima og atmosfæren lederne i mellom, sier han.

Når lengre ut sammen

VKS har i tillegg til fellesmøtene arrangert fellesgudstjeneste i parken i Volda. Det har også vært arrangert bønneaksjon.

Skjønt, som helt ny pastor til Volda håper John Aage Rødseth at man kan skape desto flere møtepunkt mellom kirkene.

Det er Sølve Hatlen enig i.

– Noe av det jeg sitter igjen med etter fellesmøtene i år er knyttet til utfordringen om hvordan vi sammen kan være en velsignelse for bygda vår. Hvordan vi kan nå lengre ut når vi står sammen enn hva vi kan hver for oss.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!