NTSF søker gode svar angående bioteknologi

Hvilke verdier og etiske ressurser kan veilede oss i møte med problemstillinger som reises i bruken av moderne bioteknologi? Det er spørsmålet medlemmer av Norsk teologisk samtaleforum (NTSF) søker å klarlegge.

Av: Tor Tjeransen, NTSF/Syvendedags Adventistkirken

 

Etikk, teologi og bioteknologi

NTSF har i et års tid arbeidet med etiske og teologiske spørsmål knyttet til bioteknologi. Stadig nye teknologiske muligheter krever fornyet etisk refleksjon rundt krevende spørsmål. Hensikten med arbeidet er å lage en veileder som kan være til hjelp for både kirkeledere, forskere, politikere og det generelle publikum når man skal formulere holdninger til og rammer for bruk av nye teknologier. 

Nye oppdagelser og nye teknikker innenfor bioteknologien stiller oss overfor mange nye muligheter. Mange av disse vil innebære framskritt for diagnostisering og behandling av forskjellige sykdommer. Men bruken av ny teknologi stiller oss også overfor en rekke etiske dilemma.

Ved samtaleforumets møte 4. september drøftet man blant annet det bibelske materialet som er relevant for den etiske tenkningen rundt de vanskelige dilemmaene som kan oppstå ved bruk av ny bioteknologi. Miriam Kjellgren, Frelsesarmeens representant i NTSF, hadde forberedt et notat der hun listet aktuelle bibeltekster, og gjennom velformulerte spørsmålsstillinger inviterte hun forumets medlemmer til dypere refleksjon rundt den etiske betydningen av bibeltekstene i lys av moderne bioteknologi. 

Kjellgren tok blant annet tak i en tendens til å søke det lytefrie i det moderne samfunnet. Hun nevnte Jakobs kamp med Gud, og hvordan han haltet fra møtet (1 Mos 33,24-32). «Tenker vi at et godt og velsignet liv burde være fritt fra utfordringer,» spurte Kjellgren.

Professor Arnstein Finset, som i mange år har undervist på Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo, presenterte et notat om når menneskelivet begynner og etiske konsekvenser av dette. Finset viste til at det finnes «en sterk tradisjon helt tilbake til Det gamle testamente for at også det ufødte liv har verdi. Spørsmålet er om det ufødte liv har en like sterk rett til vern som det fødte liv.»

 

Mennesket 2.0

Generalsekretæren i Menneskeverd, Morten Dahle Stærk, ga NTSF en presentasjon om transhumanisme. Dette er ideen om at man bør forbedre mennesket ved hjelp av moderne teknologi til å bli det noen kaller for mennesket versjon 2.0. Han problematiserte grensen mellom terapi og forbedring og mente at vi vil komme til å møte mange etiske utfordringer på dette området. Dahle Stærk nevnte at professor Francis Fukuyama ved Stanford University i USA har kalt transhumanisme for verdens farligste ide. Poenget er at man ikke kan vite hva konsekvensene blir ved å endre mennesket, før endringen er gjort.

Ved forumets møte i mai var Dag Hareide invitert til å forelese. Hareide er kjent fra sin iherdige innsats for naturvern. Nå var han bedt om å snakke om de utfordringene han ser ny teknologi stiller oss overfor.

Hareide nevnte flere teknologiske nyvinninger som hver for seg og samlet krever solid etisk tenkning fra et bibelsk perspektiv. CRISPR-metoden innenfor genteknologien, en metode som gjør det mulig å redigere arveegenskaper for framtidige generasjoner. Stamcelleteknologi som kan gjøre eggdonasjon og sæddonasjon uaktuelt i framtiden fordi man kan lage kjønnsceller fra eget vev. Kloning er en annen teknologisk mulighet som kan få konsekvenser for mennesker. Datakobling som gjør det mulig å styre en maskin kun ved hjelp av tankekraft. Virtuell virkelighet og utvidet virkelighet. Politiet i Kina bruker spesialbriller som kommuniserer med datamaskiner og hjelper med ansiktsgjenkjenning i sanntid.

– Mange snakker om etikk uten å se på hvem som driver utviklingen fram, sa Hareide og minnet om at utviklingen i dag drives fram av forsvarsindustrien og de store datateknologibedriftene.

Kunstig intelligens

Som overbygning over alle teknologiske nyvinninger kommer kunstig intelligens (artificial intelligence). Dette avhenger av store mengder data som mates inn i datamaskiner. – Problemet er at vi ikke riktig vet hvilke faktorer som avgjør de beslutningene som tas, sa Hareide og nevnte et eksempel på hvordan man skulle skille mellom hunderasen husky og ulv. Det viste seg at bildene av ulv ofte var i natur med snø og røff natur. Hvis dyret på bildet befant seg i et slikt miljø, ble resultatet at det ble identifisert som ulv.

– Blir det bedre av de teknologiske framskrittene, spurte Hareide retorisk. Det kan jeg ikke svare sikkert på. Men jeg kan se bakover i historien, og der ser vi at mye er blitt bedre takket være teknologien. Men ulikhetene har blitt større. Derfor vil jeg være en varsler på områder der vi må være på vakt, sa han.

Hareide minnet om at vi ikke er ofre for den teknologiske utviklingen. All teknologi styres av en lang rekke menneskelige valg. – Det er mange teknologiske muligheter som har blitt stoppet fordi vitenskapsfolk ser at det vil være galt, sa Hareide.

De viktigste organene å kikke i kortene er det amerikanske forsvaret og de fem store teknologiselskapene i Silicon Valley, men disse selskapene er ekstremt hemmelighetsfulle. – De skal vite alt om oss, men vi får ikke vite noe om dem, sa Hareide.

Hareides forelesning var et av en serie innlegg i Norsk teologisk samtaleforum for å sette fokus på ulike sider ved teknologien der etisk tenkning i lys av Bibelen er viktig. Arbeidet har fått tittelen: «Hva er da et menneske? – Kristen teologi og etikk i møte med bioteknologi.» Arbeidet med dette har pågått et års tid, og i tillegg til samtaleforumets faste representanter fra kirkesamfunnene, har det blitt styrket med personer som har spisskompetanse på noen av de nye teknologiene. Arbeidet skal resultere i en veileder som kan stimulere og informere tenkningen som skal gi grunnlag for beslutninger om nye teknologier.

 

Norsk teologisk samtaleforum (NTSF) er et forum organisert av Norges Kristne Råd. De enkelte kirkesamfunnene velger selv sine representanter til forumet. Forumets medlemmer er representative for de kirkesamfunnene de representerer, men har ikke myndighet til å forplikte sine respektive kirkesamfunn.

 

Tor Tjeransen, informasjonsleder for Syvendedags Adventistkirken

Foto: Silja Leknes/adventist.no

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!