Hvert sjette barn må jobbe for å overleve

Den første Verdensdagen mot barnearbeid ble lansert av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) i 2002. Dagen markeres 12. juni hvert år.

Et stort antall av verdens land har ratifisert den internasjonale avtalen mot de verste formene for barnearbeid (ILO-konvensjon 182) og avtalen om minimumsalder for ansettelser (ILO-konvensjon 138). FN har også vedtatt en egen barnekonvensjon, med rettigheter som gjelder alle barn i verden. Den 8. januar 1991 ratifiserte Norge barnekonvensjonen, og i 2003 ble den del av norsk lov. [1]

 

Kampen mot barnearbeid er en del av FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål 4 sier at en god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv, og slår fast at alle jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning, og at den skal være gratis. Barn utsatt for barnearbeid går glipp av skolegang, helse og en trygg fremtid. En del mister også livet. De arbeider ofte under farlige arbeidsforhold med lange arbeidsdager. Mange blir utnyttet og får lite eller ingen betaling for det de gjør.

 

   

   

   

   

  Mål 8 om anstendig arbeid har blant annet som mål å treffe umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel og sikre at de verste formene for barnearbeid forbys og avskaffes, herunder rekruttering og bruk av barnesoldater, samt avskaffe alle former for barnearbeid innen 2025.[1]

  Global uke mot moderne slaveri

  Hvert år arrangerer kirkene i Norge Global uke mot moderne slaveri. Menigheter, grupper og organisasjoner over hele landet vil ha fokus på denne tematikken samtidig. 

  En av ressursene vi bruker er Josef-fortellingen. Ulike mennesker reflekterer over historien om Josef som ble solgt av brødrene sine og ført bort til et fremmed land. Per Bondevik i Kirkens Nødhjelp skriver: «Moderne slaveri kan bekjempast, med vilje, kunnskap og samarbeid.» 

  Vi har også utarbeidet et fakta- og handlingsark med konkrete forslag til hva vi kan gjøre for å få slutt på slaveriet. Vi kan for eksempel 

  • Støtte organisasjoner som driver internasjonalt arbeid for å sikre bærekraftig livsgrunnlag og tilgang til å påvirke lokale instanser
  • Bruke forbrukermakten: Spørre hvor varen er produsert og hvilke forhold den er produsert under, og velge merker med åpne fabrikklister/leverandørkjeder.
  • Unngå svart arbeid! Lær mer på www.handlehvitt.no
  • Spørre banken om pengene dine er investert i “slavefrie” selskaper og hva slags investeringspolitikk de har. Benytt www.etiskbankguide.no 

  Previous

  Next

  Legg til kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

  Ønsker du å dele?

  Gjerne del dette innlegget med dine venner!