Norges kristne råds skriftserie

Publikasjoner og materiell fra Norges Kristen Råd som du kan anvende.

Bønn

Ressurser og info om Norges Kristne Råd sitt arbeid innenfor bønn.

Årsrapporter

Årsrapporter fra Norges Kristne Råd

Gudstjeneste-feiring

Maler og ressurser for feiring av gudstjeneste.

logo

Få tilgang til ulike versjoner av Norges Kristne Råd sine logoer

basisdokumenter

Basisdokumenter for Norges Kristne Råd.

andre publikasjoner

Avtale med koopinor

KONTAKT OSS

Telefon

+47 23 08 13 00 

E-post