Når blir frihet totaltært?

Når blir frihet totaltært?

Hvor går grensa for statlig kontroll med hvordan trossamfunn styrer seg selv uten at det overskrider hver enkelts frihet i «frihetens navn»?

Skal trossamfunnsloven allerede endres?

Skal trossamfunnsloven allerede endres?

Politikerdebatten: I 2021 kom den nye trossamfunnsloven. Dagens regjering vil allerede nå gjøre endringer i loven som vil ramme spesielt små kirkesamfunn knallhardt. I tillegg medfører det tidkrevende og utfordrende rapporteringsplikt. Hvordan forklarer regjeringspartiene seg? Og hva mener opposisjonen?

Når naturen tar over?

Når naturen tar over?

At naturens krefter er noe man bare tar hensyn til og innretter seg etter, er noe enhver kollega av Jesus sine fiskervenner, har klart for seg. Det fins monument langs heile kysten som vitner om dette livet tett på naturens makt. Les preken av Arne B. Håkonseth, prost i Trondenes kirke.

En etterlyst dialog

En etterlyst dialog

Barne- og familiedepartementet sendte i dag ut endringer i trossamfunnsloven på høring. Vi har tidligere etterlyst en bedre dialog rundt endringer i trossamfunnsloven, og er glad for at departementet nå viser et ønske om dialog.

FÅ SISTE NYTT DIREKTE PÅ FACEBOOK