Viktig informasjon om korona

Smittevernveilederen for Norges Kristne Råd avvikles

Med virkning fra 12.2. kl.10.00 har regjeringen fjernet alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom.

Smittevernveilederen for Norges Kristne Råd er ikke lenger nødvendig og gjelder derfor ikke lenger. Endelig kan vi være kirke uten å ta mange ekstra forholdsregler – det gjelder i alle deler av kirkens virksomhet.

Vi viser til regjeringen.no/korona

 

Vi takker for den innsatsen hver og en av dere har lagt ned for å være med og opprettholde alle til enhver tids gjeldende forskrifter og smitteverntiltak.