SEMINAR: Kvinner i lederroller i Frikirkene

Hvordan er det å være kvinne og prest/pastor i en av frikirkene, eller offiser i Frelsesarmeen? Hvilke utfordringer møter kvinner i disse lederrollene som er annerledes enn utfordringene menn i samme roller står overfor? Flere av frikirkene hadde kvinner i disse lederrollene lenge før Den norske kirke hadde det, hvorfor er de da så usynlige i kirkehistorien, i media og ikke minst i frikirkene selv? Hva er historien til pionerene, og hva ser teologistudenter for seg idag? Hvilke utfordringer har kirkene, og hvordan kan de jobbe med holdninger som fremmer kvinners tjeneste som ledere i sine sammenhenger?
Disse spørsmålene vil være tema for et seminar i regi av MF vitenskapelig høyskole og Norges Kristne Råd 5. mai. Til seminaret inviteres kirkeledere, forskere, kvinner og menn som selv er i lederroller eller drømmer om å bli det, eller som er interessert i tematikken.
Norges Kristne Råd har jobbet med tematikken i flere år og la i 2018 fram en rapport om kjønnsfordeling på styrenivå i kirkene. Rapporten viste at de fleste av kirkene fortsatt har noen utfordringer når det gjelder kjønnsfordeling. MF har nettopp lansert et nytt forskningsprosjekt som heter «Kvinner i lederroller i norske frikirker». Forskere fra Ansgar høyskole, VID, Høyskolen for ledelse og teologi, TF og MF skal se på historiske, empiriske og pastoralteologiske sider ved tematikken. På seminaret vil du få presentert noe av den forskning som er gjort på feltet allerede, og hva prosjektet skal bidra med fremover, og du kan være med i samtalen om hvordan kirkene kan møte utfordringene og stimulere gode holdninger som gir et likestilt arbeidsmiljø.
Program:
9.00 Velkommen ved Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd
Presentasjon av forskningsprosjektet «Kvinner i lederroller i norske frikirker» ved Linn Sæbø Rystad og Hilde Marie Movafagh, prosjektledere, MF. Linn er førsteamanuensis i praktisk teologi, Hilde Marie i systematisk teologi og rektor ved Metodistkirkens teologiske seminar.
9.30 Forskningsarbeid med historisk fokus
9.30 «Mellom underordning og likestilling. Kvinner i frikirkelighet og lavkirkelighet ca. 1880-1980.» ved Ingunn Folkestad Breistein, rektor og professor i kirkehistorie ved Ansgar høyskole.
10.00 «Når kjønn skaper uro – Othilie Tonning som forkynner, leder og sosial entreprenør» ved Marta Maria Espeseth, forskningsleder, Frelsesarmeen.
10.30-10.45 Pause
10.45-11.30 Panelsamtale: Anne Louise Skoland, daglig leder, Vake, Linda Aadne, høyskolelektor, Høyskolen for ledelse og teologi m.fl.
11.30 Lunsj
12.15 Forskningsarbeid med empirisk fokus
12.15 Presentasjon av arbeid som allerede foreligger
12.30 Presentasjon av prosjektets empiriske undersøkelser, ved Linn Sæbø Rystad
13.00-13.15 Pause
13.15 Panelsamtale: Hvordan kan kirkene jobbe med holdninger som begrenser kvinners lederroller?
Terje Hegertun, pinsevenn og professor i systematisk teologi ved MF
Øystein Samøen, daglig leder, Norme,
Ingull Grefslie, tilsynsprest, Metodistkirken
Anne Dalen, sogneprest og prostesaksbehandler, Den norske kirke
14.45 Avslutning
Seminaret er gratis, lunsj dekkes av Norges Kristne Råd. Av hensyn til matbestilling trenger vi en påmelding til seminaret.
Sted: Menighetsfakultetet

Arrangementet er ferdig.

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *