Enklere liv

Enklere liv

Elisabet Breen Nøysomhet med gudsfrykt er en stor vinning 1.Tim 6:6 I skrivende stund er det ekstremflom i Pakistan og 10 millioner hjem står under vann. For fire år siden var det ekstremtørke i vårt eget land. Avlinger sviktet, småbønder måtte gi opp. De siste 30 år...
Økumenisk ungdomssamling i Tyskland

Økumenisk ungdomssamling i Tyskland

Sofie Av Sofie Marcelie Hopshaug-Bakke (Leder for ungdomsrådet i Nidaros Bispedømme) I fem dager var 7 ungdommer fra Norge samlet i Karlsruhe i Tyskland sammen med 400 ungdommer fra resten av verden. Anledningen var Ecumenical Youth Gathering i regi av Kirkenes...
Å huske på for ikke å glemme

Å huske på for ikke å glemme

Vi glemmer så fort. Av og til er det smertelig å kjenne på at vi ikke husker. Likevel kan nettopp det at vi glemmer være en helbredelse for oss. Å stadig huske og holde alle minner levende ville være for tungt for oss. Vi trenger å glemme. Vi orker ikke alltid å tenke...
Fratatt framtid for «feil» kjønn

Fratatt framtid for «feil» kjønn

Markeringen av kvinnedagen 8. mars er fortsatt viktig, spesielt i et globalt perspektiv. En dag for realitetsorientering verden over om jenters og kvinners situasjon, men også en dag for håpet om at det går an å skape forandring.Av Ingunn Ulfsten, daglig leder i...