Oppfordring til markering av verdens flyktningdag søndag 23. juni 2024

Med henvisning til Matteus 25:35 – «Jeg var fremmed, og dere tok imot meg», oppfordrer Norges Kristne Råd alle medlemskirker til å markere verdens flyktningdag søndag 23. juni 2024.


I lydighet til vår Herre Jesu Kristi ord, som selv var en flyktning, oppfordrer Norges Kristne Råd sine medlemskirker til å markere verdens flyktningdag. Vi gjør dette sammen med våre medkristne kirker i hele Europa som har forpliktet seg til ikke å glemme flyktninger og de fremmede. Vi oppfordrer våre medlemmer spesielt til å minnes de dyrebare livene til flyktninger som har omkommer på våre grenser, særlig ved Middelhavet.

I Oslo markeres dagen med en solidaritets og minnebønn under middagsmessen i Oslo domkirke kl.12:00, etterfulgt av en bildeutstilling av fotograf Knut Bry kl.13:00 og et kveldsarrangement fra kl.18.00  

Årets slagord er: For a world where refugees are welcomed

Ressurser ellers til bruk på selve dagen finner du nederst i denne nettsaken.

– Advarer mot apati: – Tilstanden for verdens flyktninger per 2024

Ved utgangen av 2023 ble anslagsvis 117,3 millioner mennesker over hele verden tvangsflyttet på grunn av forfølgelse, konflikt, vold, menneskerettighetsbrudd og hendelser som alvorlig forstyrret den offentlige orden. Basert på operasjonelle data anslår UNHCR at tvangsforflytningen har fortsatt å øke i de fire første månedene av 2024 og ved utgangen av april 2024 sannsynligvis vil ha overskredet 120 millioner.

Flyktningkrisen er blitt en varig krise forårsaket av både gamle og nye kriger og konflikter på ulike steder, samtidig som klimaendringene også leder stadig flere mennesker på flukt. Majoriteten av verdens flyktninger er internt fordrevet – de befinner seg på andre steder i hjemlandet enn på sitt hjemsted. Men vi ser også et raskt voksende antall mennesker som krysser grenser og befinner seg i nabolandene i konfliktområder. Mange steder i Afrika, Midtøsten og i Asia er det overfylte og langvarige flyktningeleirer, og mange av disse landene gjør alt de kan for å holde flyktningene der i en limbolignende tilstand. Trygg migrasjon og mulighet for asyl strammes inn og vi ser at irregulær migrasjon øker. I Europa fortsetter tragedien av drukninger i mangel på sivile livredningsaksjoner som «plikten til å hjelpe».   

Flyktninger illustrasjon

Vi markerer dagen med stor sorg, i solidaritet med og til minne om de tusener av mennesker som har druknet i Middelhavet. 2023 er det dødeligste året hittil med hele 8600 drukninger.  

Norge har lenge vært tilfluktsted for mennesker i nød og på flukt. Ved inngangen av 2022 bodde det 244 660 personer med flyktningbakgrunn i Norge, ifølge SSB. I 2023 ga vi 33 417 ukrainere midlertidig beskyttelse, mottok 1651 overføringsflyktninger og 3683 asylanter. Innsatsen for å hjelpe Ukrainske flyktninger var prisverdig.

I år markeres flyktningdagen under pågående kriger i Gaza, Ukraina, og mange andre kriser.

Rohingya

Antall mennesker på flukt fortsetter å øke. Europa har vedtatt en omstridt asyl og migrasjonspakt som fryktes å medføre flere tragedier. England holder på med å overføre sine flyktninger til tredje land, blant annet Rwanda. Mange medlemstater i Europa, både i frontlinjen i Hellas, Italia og Malta, og ellers i Sverige, Frankrike og Tysland innfører de restriktive lover, straff og sanksjoner både mot flytninger og hjelpeorganisasjoner.  

I Norge lever asylsøkere med langtidsopphold under mangel på politiske løsninger og lederskap for å gi amnesti og vise humanitet.

Mye tyder på at de velger en strategi hvor man avstår fra å røre ved løsninger som bidrar positivt. 

Derfor vi må fortsette med å heve stemmene våre med et mål om å vekke både myndighetene og samfunnet i sin helhet – minne hverandre om det globale og det medmenneskelige ansvaret vi har ovenfor mennesker på flukt og i nød.

Her finner du bønner, fakta og liturgiske ressurser til bruk for verdens flyktningdag:

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!