– Kjempeimponert over den frivillige innsatsen på Moster 2024

Én uke etter jubileumshelgen for kristenrettens 1000-årsjubileum tok vi en prat med generalsekretær Erhard Hermansen for å høre litt om hans tanker etter en omfattende feiring.

Hvordan var det å være på Moster i et økumenisk perspektiv? 

Stor økumenisk deltakelse på jubileumsgudstjenesten

Å få være samlet som en kirke på tvers av kirketradisjoner og landegrenser gjorde sterkt inntrykk på meg. Men også det enorme spennet som var i jubileeumsprogrammet og som samlet hele Norge til nasjonalfeiring. Her var vi alle samlet, barn, unge, voksne og eldre, fra lovsang og gospel til Bernhoft og Bratland. Med verdisamtaler og Mostraspel, med jubileumsforestilling og med mye flott lokalkultur. Og, så er jeg kjempeimponert over all den frivillige innsatsen på Bømlo, de fortjener alle en ekstra stor takk. 

Velsignelse
Det ble en fin seanse da ulike generasjoner skulle velsigne hverandre
Hermansen velsigner Bjørgvin biskop Ragnhild Jepsen

Hva var det mest rørende øyeblikket/det som gjorde mest inntrykk i helgen? 

Hvis jeg kun skal trekke frem ett må det bli den økumeniske festgudstjenesten. På mange måter opplevde jeg at den oppsummerte jubileet med fokus på å feire fortid og forme fremtid. Den startet med det historiske suset fra Moster gamle kyrkje og fortsatte med et vanvittig variert gudstjenesteuttrykk inne i Moster amfi. Og ja, det som jeg kanskje kommer til å huske sterkest er da Anna på 7 år ba bønnen om at ledere i verden «må bruka håve når dei vil styra øve andre land». I en verden som er så preget av krig og konflikt, med økende polarisering, ble den enkle bønnen så sterk og viktig.

Anna (7) leser opp sin bønn

Hva tenker du om det som blei formidlet i talene fra politikerne/kronprinsen? 

Jeg tror at både kronprinsens tale, og flere av de andre talene jeg hørte under feiringen er viktig for å styrke vår identitet og gi retning for fremtiden. At Kronprinsen som flere løftet frem betydning av hva kristendommen har betydd for landet vårt, hvilken enorm endring av verdensbilde, samfunnsstrukturer og tankesett dette innebar. Vi bærer med oss en historie om viktige verdier, da Norge gikk fra maktsamfunn til rettssamfunn, og slo fast at noe var rett og noe var galt, – og ut fra kristenretten sprang grunnleggende verdier som frihet, rettsvern og likeverd fram.

Hva håper du Moster 2024 vil føre til i tiden framover? 

Jeg håper og tror at denne store feiringen skal gi oss som kirke økt frimodighet og at vi alle kan kjenne på stolthet og glede over det kristenretten brakte med seg. Norges Kristne Råd har valgt «Kristendom i tusen år» som sitt tusenårstema, og med det som utgangspunkt vil vi både se bakover på vår fortid, – på hva kristendommen og kirken har betydd for utviklingen av det norske samfunnet, og fremover med fokus på å gi ny frimodighet.

Flere dager til enda har vi nå feiret tusenårsarven, og med det følger også en anerkjennelse av at nå er det vi som står som forvaltere av denne. Vi feirer de gode verdiene fra fortiden som har gitt oss mange goder i dag. Samtiden vår roper til oss om fortsatt behov for å fremme rettferd, fred og godhet. Derfor er det mitt håp om at vi sammen skal forvalte verdiene godt, i møte med vår egen nåtid, og på vegne av kommende slekter. 

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!