Forhøyet trusselvurdering i påsken for kirker og kristne forsamlingslokaler

Mandag 25. mars sendte Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) ut et varsel om forhøyet terrorfare for kristne kirker og forsamlingslokaler i påsken. Dette varselet medfører generell bevæpning av politiet under påskehøytiden. 

– Dette varselet er likedant det som gikk ut i jula, sier generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen. Han understreker at det er viktig at arrangementer og gudstjenester gjennomføres som normalt, men ber menigheter og forsamlinger være årvåkne under sine samlinger. – Vi skal følge med på trusselbildet, men ellers er det ikke noe i dette som endrer på situasjonen som nå har vart en stund. Trusselnivået i Norge er uendret. Så vi skal gå med frimodighet til våre gudstjenester og møter, sier Hermansen.

Generalsekretær Hermansen foran Oslo domkirke. Foto: Gjermund Øystese, NKR

Norges Kristne Råd sendte ut varsel til våre medlemskirker umiddelbart etter varselet fra politiet kom. Vi gjengir teksten nedenfor:

På bakgrunn av oppdatert trusselvurdering fra PST, er det besluttet nasjonal bevæpning av innsatspersonell i politiet i påskehøytiden. PST beskriver i en oppdatert trusselvurdering til politiet at kirker og kristne forsamlingssteder fremstår som aktualiserte mål. Trusselnivået i Norge er uendret. Det vil sendes ut en nasjonal pressemelding om dette i løpet av dagen. Politidirektoratet ønsket imidlertid å gi aktuelle trossamfunn informasjon i forkant.       

Politiets viktigste jobb er å trygge befolkningen. Det foreligger ingen konkrete trusler, men politidirektøren har etter en samlet vurdering besluttet midlertidig bevæpning av norsk politi for å sikre en best mulig beredskap i påsken. Befolkningen kan oppleve økt tilstedeværelse av synlig og bevæpnet politi de nærmeste dagene, men oppfordrer til å feire påsken som normalt.

Påsken er en tid som samler mange mennesker til ulike arrangementer i trossamfunn. Dette er et forebyggende og trygghetsskapende tiltak som bidrar til å styrke beredskapen gjennom å sikre økt innsatsevne og hurtighet i responsen fra politiet over hele landet. 

Politiet vil være midlertidig bevæpnet fra onsdag 27.mars til tirsdag 2. april.

Eventuelle henvendelser relatert til den midlertidige bevæpningen kan rettes til stedlig, lokalt politi. 

Med ønske om en god og fredfull påskehøytid.

Politidirektoratet

PF-Forebyggings- og etterretningsseksjonen

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!