Grunnlovens «kristne og humanistiske» verdier – verdier for alle?


I år markerer vi kristenrettens tusenårsjubileum. I den anledning inviterer vi til verdisamtale i Kulturkirken Jacob 7. februar kl 19:00.

Det er 1000 år siden Olav den heilage innførte kristenretten på Moster. Med dette feirer vi starten på rettsstaten Norge. Vi vil dette året fokusere på verdiene Norge er bygget på og løfte fram den store samtalen om hva landet skal være i fremtiden og legge til rette for debatt om samfunnet vi lever i.

I grunnloven §2 står det «Verdigrunnlaget skal fremdeles være den kristne og humanistiske arven vår. Denne grunnloven skal sikredemokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene».

Med dette som utgangspunkt spør vi:
Grunnlovens «kristne og humanistiske» verdier – verdier for alle?

Forestilling og samtale

Skuespiller Svein Tindberg vil fremføre utdrag fra forestillingen «Abrahams barn» fra Det Norske Teatret, artist Marte Valle deltar i samtale og med sang, og professor Jørn Øyrehagen Sunde innleder om temaet «Om verdigrunnlaget».

I verdisamtalen som ledes av Håkon Haugsbø, deltar også barne- og familieminister Kjersti Toppe, biskop Kari Mangrud Alvsvåg (Den norske kirke), imam Faruk Terzic (Muslimsk dialognettverk), rabbiner Michael Kohn (Det Mosaiske Trossamfunn), seniorrådgiver Nancy Lystad Herz (Human Etisk Forbund), Yuhashinee Shankar (Arena for Unge Hinduer), med flere.

Arrangementet ledes av generalsekretær Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd og fungerende generalsekretær Niels Fredrik Skarre i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Arrangementet er åpent for alle!

KJØP BILLETTER HER.

(Billettpris kr. 119 inkl. billettavgift)

Verdisamtalen er i regi av Norges Kristne Råd, Samarbeidsrådet for tros- og livsynssamfunn og 1000-årsjubileet Moster 2024.

Arrangementet er også støtta av stiftelsen Fritt Ord.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!