Et historisk overtramp mot kirken som «hellig rom»

I spalten IFokus i Dagen setter generalsekretær Erhard Hermansen ord på hva kirkeasyl er, og ser med kritisk blikk på kirkeasylsaken i Herøy: Hvis politiet nå går inn i Herøy kirke og henter Kassemo ut med makt er det et historisk overtramp mot kirken som «hellig rom».

Tekst: Erhard Hermansen Foto: Privat

Det var jeg som holdt prekenen på den noe uvanlige nyttårsgudstjenesten i Herøy kirke. I kirken som nettopp hadde tatt imot et medmenneske i nød, i tråd med tradisjonen om at kirken er en trygg havn å søke til for mennesker i pressede situasjoner, slik som Suel Kassemo befinner seg i nå. Styresmakter og andre har respektert at i kirkerommet skal det være fred og det skal ikke brukes voldsmakt. Det er mer enn fortvilende å se at denne humanitære tradisjonen nå utfordres av norske myndigheter.

Suel har levd størstedelen av sitt liv i Herøy og Norge, det er her han har hele sitt nettverk. At han stadig ikke får asyl er vanskelig å forstå. Det at han nylig valgte å gå i kirkeasyl, viser at han har kommet i en fortvilet situasjon. Sterke menneskelige hensyn tilsier at han burde kunne bli værende her. Han har hele tiden fortalt den samme historien, og når han endelig klarer å skaffe dokumentasjon på det er responsen at han skal sendes ut.

Kirkeasyl bygger på en tusenårig tradisjon hvor mennesker i en desperat livssituasjon søker til et hellig rom for beskyttelse. Kirkeasyl dreier seg ikke om å unndra seg lov og rett, men oppstår når noen søker tilflukt i et trygt rom for hvile, ettertanke og realitetsorientering. Det er enkeltpersoner som ved å bli værende i kirkerommet, etablerer kirkeasylet.

Politiet har hittil respektert at kirken er et «hellig rom» hvor de ikke går inn med makt. Men i april i fjor opphevet justisminister Mehl instruksen som gav kirken dette vernet. Samtidig ble det understreket at politiet skal gå i dialog med kirken og forsøke å løse et kirkeasyl uten å gå inn i kirken med makt. Men det åpnes for at asylanter kan tvinges ut med makt og at kirken i så fall er å betrakte som et hvilket som helst rom. Hvis politiet nå går inn i Herøy kirke og henter Kassemo ut med makt er det et historisk overtramp mot kirken som «hellig rom».

Der mennesker skal være velkomne og føle seg trygge i kirken, sitter Kassemo kanskje nå og frykter at politiet skal tvinge han ut med makt.  Jeg håper i det lengste at dette ikke vil skje og at myndighetene fortsatt opptrer humant og unngår å bruke makt og skjende kirkerommet.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!