Dialogmøte med regjeringen: Roser livssyns-Norge for god dialog

I anledning den spente situasjonen på Gaza, i Israel og på Vestbredden inviterte statsminister Jonas Gahr Støre og tros- og livssynsminister Kjersti Toppe i går inn til et dialogmøte med trosbaserte aktører i regjeringens representasjonsbolig. 

Vi er alle berørte

Gahr Støre innleder dialogmøtet.
Foto: Simen Gald / Arbeids- og inkluderingsdepartementet

– Bakgrunnen for dette dialogmøtet er at mange kjenner på uro, på mange nivåer. Det som skjer i verden slår inn i de norske dagliglivene via inntrykk fra medier, slektskap, familier, bekjente og de som er direkte rammet. Vi er alle berørte av det som skjer i Midtøsten akkurat nå. – Vi har grupperinger som føler seg særlig berørt i dag, men felles for oss alle er at Abraham er vår stamfar, fortsatte statsministeren. 

Religioner må være en del av løsningen 

Gahr Støre startet møtet med å berømme Samarbeidsrådet for tro- og livssynssamfunn (STL) for åpenheten og dialogen som det er tradisjon for mellom tros- og livssynssamfunn i Norge. Han pekte på at det har en uendelig mye større verdi at ønsket om dialog kommer fra aktørene selv, og at en ikke skal ta et slikt dialogklima for gitt. Erfaringene viser at det ikke er et like godt dialogklima i alle land. 

Videre understrekt statsministeren at krigen i Midtøsten ikke er en krig mellom religioner, selv om det skjer i et religiontett område. Nettopp dette framhevet også Ingrid Rosendorf Joyce (generalsekretær i STL) i sin innledning til dialogmøtet: – Denne krigen skal ikke bli et hinder for vårt samarbeid, selv om krigen påvirker dialogen her hjemme. Men vi kan bidra til at krigen ikke sprer seg hit, sier hun.  – Samtidig må religioner være en del av løsningen på konflikten, fortsetter Joyce. 

Ingrid Joyce holder innlegg.
Foto: Kai Westergaard, STL

Gahr Støre fremhevet at dette ikke er en krig som foregår i Norge, og han gjentok flere ganger at konflikten ikke skal forekomme i norske gater. 

Ønske om å motvirke polarisering

Et annet av hovedpoengene med dialogmøtet er å motvirke polarisering, sa Gahr Støre. En har merket det skarpe ordskiftet her hjemme. Dette ble også påpekt av flere av aktørene i rommet. Debattene som har pågått i forbindelse med konflikten har vært preget av ensidig vinkling og sort/hvitt-tenkning. Med dette møtet håpte Gahr Støre at en kunne fortsette den gode dialogen som har vært, og med det også deeskalere nivået på polariseringen mellom de ulike partene. 

Krevende samtaler, men god dialog. Foto: Heiko Junge, NTB

Etter at Gahr Støre og Joyce hadde holdt hver sine innledninger til dialogmøtet ble rommet stengt for pressen og samtalene gikk i det private rom.

Kirkene står samlet i solidaritet med krigens ofre på begge sider

Øystein Gjerme (leder for Pinsebevegelsen) deltok på dialogmøtet for Norges Kristne Råd sammen med generalsekretær Erhard Hermansen. Han berømmer Gahr Støre for at regjeringen tar tak i dette og inviterer til dialog med de ulike livssynssamfunnene slik at disse gruppene blir hørt av regjeringen. Gjerme forteller at kirkene i Norge står samlet i solidaritet med krigens ofre på begge sider, samtidig som man kjenner på et historisk og reelt søskenforhold til det jødiske folk gjennom vår kristne tro. – I møte med konflikten må vi først og fremst løfte frem menneskerettighetene og det humane perspektivet. Det er vårt alles ansvar å ikke bidra til polarisering og harde ord. Vi er helt nødt til å ikke dra konflikten til Norge, sier Gjerme. 

Dialog
Dialogen fortsatte etter møtet var ferdig

Må fortsette den gode dialogen 

– Jeg opplevde dialogmøtet som viktig og nødvendig, og at det ble et ærlig og godt møtepunkt – midt i en urolig og svært vanskelig situasjon. Vi fikk snakke sammen om hvordan vi i en tid som for mange er preget av frykt og uro kan fortsette den gode dialogen, og hvordan vi sammen kan bidra til å forebygge splittelse og opprettholde samhold og tillit i det norske samfunnet. Dialogen er viktigere enn noen gang, at vi møtes og kan vise solidaritet, sier generalsekretær Erhard Hermansen i etterkant av møtet. 

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!