Statsbudsjettet: Økning i tilskudd

I forslaget til statsbudsjett for 2024 får Norges Kristne Råd (NKR) 4,7 millioner kroner fra Barne- og familiedepartementet (Norge). Dette innebærer en liten økning i tilskudd sammenlignet med inneværende år.

– Det er vi svært glade for, sier generalsekretær Erhard Hermansen. – Det er isolert sett veldig bra, men i lys av en allerede stor pris- og lønnsvekst, og prognoser som tilsier fortsatt vekst, tror vi ikke økningen vil dekke opp for estimert pris- og lønnsvekst i budsjettåret. I praksis betyr dette strammere rammer og at driftsåret kan bli mer krevende, sier han.

Han understreker at vi skal fortsette å levere på oppdraget vårt. Og at den gode relasjonen og den aktive samhandlingen mellom NKR sine medlemskirker forsterkes fra år til år.

Ivaretar tros- og livssynssamfunn

I proposisjonen skriver barne- og familiedepartementet at: «Dei organisasjonane som er etablerte som paraplyorganisasjonar for trus- og livssynssamfunna, har ei viktig oppgåve med å auke kunnskapen om dei ulike religionane og livssyna, både mellom samfunna og ut mot sivilsamfunnet. Eit særtrekk ved den norske trus- og livssyns- dialogen er at han femner om både religiøse og sekulære livssyn. Paraplyorganisasjonane skaper dialog og samarbeid på tvers av livssyn og er viktige dialogpartnarar for offentlege styresmakter i ulike spørsmål».

MEDLEM I KA: Administrerende direktør Marit Halvorsen Hougsnæs ønsker Hermansen og Norges Kristne Råd hjertelig velkommen i KA. Foto: Kristelig pressekontor/Trygve W. Jordheim

– NKR er også fornøyd med at støtten til andre tros- og livssynssamfunn og til dialogarbeid opprettholdes. Dette muliggjør et aktivt og godt livssynsåpent samfunn, sier han.

Anerkjenner frivillig og ideell sektor

I år ble Norges Kristne Råd en del av Kirkenes Arbeidsgiverorganisasjon (KA). De har kommentert statsbudsjettet: Videreføring for de fleste, strammere for Kirkens SOS.

– Med dette budsjettet anerkjenner regjeringen det viktige bidraget KAs medlemsorganisasjoner i frivillig og ideell sektor yter for å skape et varmere og mer opplyst samfunn, uttaler direktør for politikk, ledelse og innovasjon i Hovedorganisasjonen KA, Jens A. Bjelland.

– Samtidig kunne regjeringen gjort mer dersom de virkelig ville satse på frivillig sektor, påpeker han.

Viktige nyansettelser i Norges Kristne Råd

NKR har dette året fått administrasjonsleder i hundre prosent stilling, samt teologisk rådgiver i femti prosent stilling.

– Dette er viktig for at vi skal kunne utføre våre oppgaver på en god og forsvarlig måte, sier Hermansen.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!