Høringssvar sendt Koronautvalget

Norges Kristne Råd sendte denne uken høringssvar til Koronautvalgets evaluering av pandemihåndteringen. – Vi er glade for at vi i vårt høringsinnspill har blitt hørt og at rapporten tar opp flere av de viktige og nødvendige læringspunktene vi har nevnt tidligere, sier en stort sett fornøyd generalsekretær.

Generalsekretær Erhard Hermansen.

Hermansen opplever at Koronautvalgets evaluering både inneholder en adekvat beskrivelse av situasjonen og kommer med råd og anbefalinger som er i tråd med våre tidligere høringssvar og tilbakemeldinger.

Savner utdypning

Vi savner likevel tydeligere utdypning om forskjellsbehandlingen av trossamfunn:

«Hvis vi skulle pekt på en overordnet problemstilling som kanskje kunne vært utdypet som læringspunkt, viser vi til Wiersholm rapporten som konkluderer med at det var flere begrensninger på trosfriheten under pandemien, og at det er usikkert hvorvidt disse var nødvendige og forholdsmessige, at det var manglende begrunnelser fra myndighetene knyttet til arrangementsbegrensningene, og at vilkåret om fastmonterte seter fremstår både noe vilkårlig og noe urimelig.«

Her finner du høringssvaret til koronautvalgets rapport

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!