– Hva betyr det å være «sammen»?

Leder Berit Hagen Agøy åpnet Leders tale med å adressere utfordringene som har stått i kø de siste årene i talen under generalforsamlingen til Norges Kristne Råd, onsdag. Her trakk hun fram samholdet som viste seg i kirke-Norge under pademi og krigen i Ukraina.

Tema for generalforsamlingen er «Å følge Jesus der livet skjer».

– Det innebærer å utsette seg for det uforutsigbare. Kanskje må du bevege deg ut av det kjente og inn i et fremmed grenseland, for å et nytt syn på livet, sa hun.

Å bli inkludert i fellesskapet på en likeverdig måte er for meg noe av kjernen i kristendommen.

Hun kom videre inn på viktige kristne verdier.

– Hvis jeg bare fikk nevne én kristen verdi – så ville det vært inkludering. Fikk jeg nevne én til ville det vært likeverd, sa hun og fortsatte med bestemt stemme: – Å bli inkludert i fellesskapet på en likeverdig måte er for meg noe av kjernen i kristendommen.

Leders tale: – Hva betyr det å være «sammen» – nå vi utfordres av forskjeller? spurte Berit Hagen Agøy.

Kirken som motkraft

Agøy trakk fram rasisme som den motsatte kraften av inkludering og likeverdighet.

– Menneskeverdet og friheten graderes og noen utestenges fra felles­skapene bare fordi de tilhører feil gruppe – de er «de andre».  

– Kirken både kan og være en motkraft til rasisme og diskriminering.

– Fosen-demonstrasjonene og den økende antisemittisme minner oss på at maktmisbruk og diskriminering ikke er historie, men noe som fortsatt pågår.

Å være «sammen»

– Hva betyr det å være «sammen» – nå vi utfordres av forskjeller?

Hun trakk fram mulighetene det fostrer at Norges Kristne Råd favner bredden av kirkesamfunn i Norge og har drøyt 70 % av befolkningen som medlemmer.

– Hva kan skje om vi forener våre krefter og sammen står opp imot rasisme og diskriminering? Og ikke minst, om vi i våre egne fellesskap viste hvordan ulike meninger og bakgrunner kan styrke og ikke true samholdet, sier hun og påpekte at ordet «sammen» dukker opp mange steder i programmet for møtet.

– Hva betyr det å være «sammen» – når vi utfordres av forskjeller?

Dette er bare noen av momentene leder berørte i talen.

Les Leders tale i sin helhet!

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!