Årsskriftet for 2022 er klart!

Det har fått tittelen «Kirkene sammen i tro og handling». Her oppsummerer vi deler av vårt arbeid i et år fullstappet med utfordringer, der man trodde det endelig var mulig å puste ut etter pandemien. Men midt i krig og strømpriskrise har det vokst frem et gledelig stort økumenisk engasjement.

Last ned og se årsskriftet!

Etter to år med pandemi og strenge restriksjoner, og et sekretariat som har vært
fullt mobilisert for å bistå medlemskirkene med alt fra smittevern til informasjon om
strømstøtte så vi frem til et normalt driftsår.

Styreleder Berit Agøy og generalsekretær Erhard Hermansen ser tilbake på året 2022 med både sorg og glede.

Slik ble det ikke. 24. februar invaderte Russland Ukraina og en grusom og langvarig krig tok til.

Norges Kristne Råd tok kontakt med kirkeledere i Ukraina og generalsekretæren besøkte Ukraina. Solidaritet fra søsterkirker har betydd mye for kirkene i Ukraina. Her hjemme inviterte Norges Kristne Råd til økumenisk fredsgudstjeneste, oppfordret kirker til å ringe i klokkene samtidig, som et kall til bønn og solidaritet. Norges Kristne Råd har gitt veiledning til medlemskirkene om mottak av flyktninger og lagt ut nyttige
ressurser på hjemmesiden.

I en tid med økte utfordringer i vårt eget land, med økt strømkrise, er det viktig at vi som nasjonalt kirkeråd, som fellesskapet av kirkene i Norge også ser ut over egne landegrenser. Nestekjærligheten må vise seg i solidaritets, ikke bare overfor våre medmennesker Ukraina, men alle steder hvor mennesker lider. Dere kan lese mer om dette i årsskriftet.

Viktigere enn noen gang

Midt i alt dette opplever vi at økumenikken er viktigere enn noen gang, og på flere områder ser vi hvordan økumenikken vokser, både lokalt og nasjonalt. I dette årsskriftet forteller vi om den lokaløkumeniske kartleggingen «Kirkene sammen i enhet og ulikhet: En studie av holdninger til lokalt økumenisk arbeid»
som ble gjort i 2021, men publisert og presentert ved starten av 2022. Det gledelige ved rapporten er den høye deltakelsen og den store svarprosenten som sier at økumenisk arbeid er både viktig og verdsatt av lokale menigheter.

Vi kunne også glede oss over en stor økumenisk delegasjon av kirkeledere til Kirkens Verdensråd sin generalforsamling i Tyskland. En slik bred representasjon har vi tidligere ikke hatt, og det har vært av stor betydning også for arbeidet her hjemme.
Møter med søsterkirker og oppfordringer fra dette globale kirkefellesskapet er viktig
inspirasjon for det økumeniske arbeidet her hjemme.

Gledelig!

Ekstra gledelig var det også å merke ny giv i økumenisk ungdomsarbeid med både god ungdomsdeltagelsen under Kirkenes Verdensråds generalforsamling, og Ecumenical Youth Gathering». Vi var også vertskap for møtet til det europeiske ungdomsrådet i Oslo, og vi fikk til en nasjonaløkumenisk ungdomssamling.


«Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og
jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at
verden skal tro at du har sendt meg».
(Joh. 17.21)

Berit Hagen Agøy, styreleder
Erhard Hermansen, generalsekretær

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!