Nordisk-økumenisk samling med Faith and Order

Det har vært en travel uke fylt med mange inntrykk og viktig innhold for Norges Kristne Råd. Fra mandag 30 januar til onsdag 1 februar var vi samlet sammen med de økumeniske rådene fra de andre nordiske landene. Deretter holdt vi Faith and Order konferanse fra onsdag til torsdag 2 februar. 

Dette er første gang de nordiske kristne rådene samles etter koronapandemien, og vi merket at det er gode grunner til fremdeles å samles fysisk. Diskusjonene og samtalene blir mer nærgående, åpne og ærlige – samtidig er det viktig at vi blir kjent med hverandre på tvers av de nordiske landegrensene. Dette inkluderer også Island som til tross for at de ikke har et økumenisk råd likefullt er representert gjennom én person som i praksis fyller denne rollen. 

Lokalmenighet i et multikulturelt samfunn 

Vi startet likegodt mandagen med et presserende tema – hvordan kan i være kirke i et multikulturelt samfunn? «Migrasjon har endret våre kirker mer enn reformasjonen», startet Birer Nygaard samtalen med. Dette satte standard for diskusjonen og mange spørsmål kom opp: I hvor stor grad skal migranter ta til seg kulturen i landet de kommer til? Hvordan kan vi som kirke møte våre nye landsmenn? Har vi rasisme i våre sammenhenger? Kan vår måte å være på, reserverte og kalde, oppfattes som et uttrykk for rasisme? Disse og mange flere spørsmål kom opp og ble diskutert livlig gjennom første del av dagen, godt ledet av Lemma Desta fra Norges Kristne Råd og Birger Nygaard fra Mellomirkelig råd i Den danske kirke. «Kirkenes framtid avhenger av hvordan vi tar imot flyktninger og migranter», ble det sagt avslutningsvis. 

I kjølvannet av denne debatten gikk vi inn på samtaler om økumenikk og da især lokaløkumenikk. Mads Christoffersen, generalsekretær i Danmarks Kristne Råd, og Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd, presenterte hver sine undersøkelser om lokaløkumenikk. Gjennom samtalen så vi på hva som var sammenfallende, men ikke minst hvordan lokaløkumenikk ser ut i praksis. En viktig del av samtalen er: Hvordan kan vi styrke lokaløkumenikken? Mye godt arbeid blir gjort på feltet, men det varierer også veldig fra kirkesamfunn til kirkesamfunn og sted til sted hvor mye fokus det er på dette. Den røde tråd i samtalen var at det handler om relasjoner og rett og slett ta en kopp kaffi sammen. «Vi må drikke MYE kaffi», slo Erhard Hermansen fast.  

Mads og co

På kvelden ble også Norges Kristne Råd sitt 30-årsjubileum markert med en gigantisk kake og et spontant kåseri fra generalsekretær Erhard Hermansen som fikk jubileumskaken og kaffien til å danse i magen i skjønn forening til rungende latter. 

Ukrainakrigen 

Krigen i Ukraina var et annet tema som gikk igjen, ikke bare på dag nr. 2 – tirsdagen, men også på torsdagen under Faith and Order samlingen. Emil Hilton Saggau fra Lund universitet innledet temaet med en grundig og svært opplysende gjennomgang av krigen. Etter hans presentasjon ledet Christian Alsted oss gjennom programposten. Ulike perspektiver knyttet til krigens virkninger ble diskutert, både flyktningspørsmål, humanitære spørsmål og ikke minst hvordan vi som kirke skal møte disse utfordringene. Hva har dette å si for vårt diakonale arbeid? Hvordan kan vi innlemme ukrainske flyktninger i kirkene? Skal vi boikotte Den russisk ortodokse kirke, eller skal vi bevare dialogen? Skal vi bare tenke at krigen kommer til å vare, eller skal vi faktisk aktivt tenke at det vil bli fred i Ukraina? Mange utfordrende temaer ble tatt opp. Det ble også rapportert fra de ulike nordiske landene hva man har gjort for å imøtekomme disse utfordringene.

I etterkant av den nordisk økumeniske samlingen ble det forfattet en fellesuttalelse om krigen i Ukraina fra de nordiske generalsekretærene. Denne ble publisert onsdag 1 februar. 

Besøk til Utøya

Som en innledning til besøket vårt på Utøya hadde vi en bolk om nasjonalisme og populisme i kirkene. Dette gav en solid ramme til en svært inntrykksfull dag. De fleste av deltakerne hadde ikke vært på Utøya før, og mange gav uttrykk for at omvisningen vi fikk der gjorde enormt inntrykk. Det å høre historiene om de overlevende, se tekstmeldinger fra hendelsen og ikke minst se kulehull i veggene fra skytingen ble en sterk påminner om at vi virkelig ikke skal ta vårt demokrati og samfunnsengasjement for gitt. Vi må også jobbe aktivt for å motvirke ekstreme holdninger i våre sammenhenger, noe dialog kan være et svært godt verktøy å benytte i så måte. Daglig deder for Utøya og medlem av Den norske nobelkomitée, Jørgen Watne Frydnes, guidet oss rundt på Utøya. Han var utrolig dyktig til å formidle fra dagen og hva som skjedde i kjølvannet av den grufulle hendelsen. 

Gudstjeneste i Romeriksdomen 

Etter det inntrykksfulle besøket til Utøya var det godt for alle å delta på økumenisk fredsgudstjeneste i den ærverdige Ringeriksdomen. Steinkirken fra 1170 e.kr dannet en fantastisk ramme for kvelden. Med deltakelse fra alle de nordiske landene, sang av tradisjonelle salmer og en god preken av den svenske generalsekretæren, Sofia Camnerin, ble dette en minneverdig kveld. 

lsy

island

Post World Assembly 

Siste dag for den nordisk økumeniske samlingen ble gjenstand for samtaler knyttet til Kirkenes Verdensråds generalforsamling. Spørsmål som: Hvorfor gjør man det man gjør? Hvorfor skal ulike deler av arbeidet fortsette? Hvor demokratisk har prosessene vært? Det ble snakket mye om hvordan materialet fra WCC sin World Assembly kan bli tatt i bruk. Det er ikke automatikk at dette hverken er av interesse eller har nytteverdi for den lokale menigheten. Å sørge for at dette blir forstått og at informasjonen kommer ut til den gjengse menighetsgjenger er en utfordring for de respektive kristne rådene. 

Faith and Order

Den nordisk økumeniske samlingen sluttet onsdag formiddag, men nesten samtlige av deltakerne deltok videre på Faith and Order konferansen. Både klimateologi og ukrainakrigen som tema ble tatt opp og samtalt rundt. Begge deler er en tematikk som bør og skal engasjere oss som kirkesamfunn.

Kirkenes klimaengasjement 

«Tiden er i ferd med å renne ut», konstanterte Marion Grau, professor fra MF om klimaendringene i samtalene som ble holdt onsdag ettermiddag. Vi må ta dette på alvor som kirkesamfunn i verden. Hvordan skal vi som kristne respondere på dette? Mange ulike meninger verserte i rommet, men samtlige gav uttrykk for at de forstår alvoret knyttet til klimaet. Begrepet klimateologi ble forelest om og debattert i etterkant. Videre delte Sofie Larsen Kure om Grønt økumenisk nordisk nettverk, mens fugletitter og kommende leder for Mellomkirkelig Råd, Einar Tjelle, loste oss gjennom samtalene i etterkant. 

På kvelden fikk deltakerne på Faith and Order erfare pilgrimsvandring ved Sundvolden etterfulgt av et utsøkt måltid og gode samtaler utover kvelden. Nettverksdelen av samlingen kan sies å være nesten vel så viktig som det offisielle programmet.

diskusjon

Ulike perspektiver på krigen i Ukraina

På torsdagen, under Faith and Order, ble det holdt et glitrende foredrag av professor Cyril Hovorun og Vegard Horsfjord om situasjonen i området. De gikk i detaljer på tankegangen til Den russisk ortodokse kirke og deres legitimering av krigen. Det var veldig nyttig for oss alle å få perspektivene både fra ukrainsk og russisk side. Samtidig fikk vi samtalt rundt dette i et konstruktivt forum.

Faith and Order ble en viktig samling som gav oss mye å tenke på, men også mye godt teoretisk og forskningsbasert rammeverk for hvordan vi kan forholde oss til to av vår tids viktigste temaer. Det er hevet over enhver tvil at mange av oss fikk fylt noen kunnskapshull i løpet av denne samlingen.

lovsang
Alle deltakerne samlet i lovsang

gensek ++
De nordiske generalsekretærene sammen med Cyril Hovorun og Vegard Horsfjord. Fra venstre: Cyril Hovorun, Vegard Horsfjord, Sofia Camnerin (Sveriges Kristne Råd), Erhard Hermansen (Norges Kristne Råd), Mads Christoffersen (Danmarks Kristne Råd) og Mayvor Wärn-Rancken (Finlands Kristne Råd)

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!