Norges Kristne Råd fyller 30 år

1992 ble Norges Kristne Råd opprettet. Onsdag 14. desember feirer vi at det er 30 år siden Norges Kristne Råd begynte å samle kirkesamfunnene i Norge. Men det var ikke bare bare å skulle begynne sankingen.

Da Norges Kristne Råd ble etablert var det mange som mente at rådet ville få trange kår, og flere var også klart negative til etableringen av Norges Kristne Råd. Det var gjort forsøk på å etablere et nasjonale kirkeråd både på 60 og 70 tallet uten at dette lyktes.

– Noen av de største skeptikerne endte opp med å jobbe for oss, ler nåværende generalsekretær Erhard Hermansen. – Her eller i andre økumeniske fellesskap.

Han påpeker at veien frem til der rådet er i dag har hatt varierende fokus.

– Vi har fått vært med på utrolig mange spennende og rike ting. I dag opplever jeg at vi fremstår som en sterk og tydelig kraft innad i kirke-Norge og utad i samfunnet, sier han.  

– Noen av de største skeptikerne endte opp med å jobbe for oss.

Jubileumsskrift lanseringsklart

Under økumenisk fredsgudstjeneste i 2019 var kirkeledere samlet til fellesskapet i Norges Kristne Råd.

På nyåret lanseres jubileumstidsskriftet Papirtiger eller et gudgitt redskap for kristen enhet? Forfatter Per Eriksen omtaler oppstarten som en «trang fødsel»: «Mange undret seg over om det var et sjødyktig skip som la ut på sin reise. Så var det da heller ikke et stort skip som styrte ut på sin første tur,» skriver han innledningsvis.

Reisen begynte med 7 kirkesamfunn ombord: Den norske kirke, Metodistkirken, Baptistsamfunnet, Misjonsforbundet og Den katolske kirke. Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Frelsesarmeen kom med i løpet av oppstartperioden.

Begynnelsen på feiringen

Første desember arrangerte vi Global adventsfeiring i Trefoldighet • freds- og forsoningskirken i Oslo. Dette markerte samtidig begynnelsen på feiringen av Norges Kristne Råds 30-årsjubileum. 30 år med viktig arbeid for økumenisk samarbeid i Norge – det ble selvsagt feiret med stor kake!

Unikt internasjonalt

– Vi er ulike på mange måter, men vi står sammen om det sentrale og det er å formidle evangeliet og forvalte og fornye kristenarven i vårt land. NKR har også synliggjort vår tilhørighet i Guds verdensvide og mangfoldige kirke.

Erhard Hermansen, generalsekretær
Erhard Hermansen i jubileumsstasen, klar til feiring av en slagkraftig organisasjon som bare vokser av medlemmer. Foto: Gjermund Øystese

Hermansen forteller at Norges Kristne Råd er unike i internasjonal sammenheng, og det ved at hele bredden i kirkelandskapet er med i rådet. – Vi er ulike på mange måter, men vi står sammen om det sentrale og det er å formidle evangeliet og forvalte og fornye kristenarven i vårt land. NKR har også synliggjort vår tilhørighet i Guds verdensvide og mangfoldige kirke.

– Det kan ser ut som om vi har hatt et slags «hjul» – fokuset var ganske stort, spesielt på lokaløkumenikken, i starten, men så lå det litt daft en periode.

– Vist seg slagkraftig

Norge ble beskrevet som «et økumenisk u-land».

Det er interessant at like før startskuddet gikk for NKR hadde Vårt Land en overskrift der Norge ble beskrevet som «et økumenisk u-land».

– Men, fra etableringen i 1992 mener jeg at NKR raskt befestet seg, og ble en tydelig kraft, både nasjonalt, og i det internasjonale kirke til kirke samarbeidet.

Stemmen brister litt når han takker for de tretti årene.

– Jeg takker alle de som hadde visjoner, arbeidslyst og tro som har brakt NKR dit vi er i dag – og alle som fortsatt står på for å knytte kirkene i Norge sammen slik at vi styrker hverandre til å frimodig formidle nåden og frelsen i Kristus. Takk for arbeidet for menneskeverd, fred og rettferdighet og vernet om skaperverket!

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!