En bønn er nok

– Husk at det ikke er for sent å bli med i årets Global uke. Ta moderne slaveri inn bønn i samlingene deres, bruk gjerne fellesbønnen. Slik er dere med i fellesskapet av kirker som vil gjøre noe i møte med denne uretten som rammer så mange og som angår hver eneste av oss, sier prosjektleder Elin Finnseth Sæverås.

Global uke 2022 går fra 13. til 20. november Det er en årlig uke der kirkene sammen setter søkelys på moderne slaveri. Over hele landet forbereder menigheter og grupper konserter, gudstjenester, konfirmantopplegg og ulike aktiviteter for å markere uka og tematikken.

Høyaktuelt

Erhard og Elin jobber ivrig med forberedelsene til Global uke

– Ukrainakrigen har dessverre gjort tematikken enda mer aktuell, sier prosjektleder for Global uke Elin Finnseth Sæverås. –  FN varsler at antallet mennesker globalt som opplever slaverilignende utnyttelse har økt med 10 millioner de siste fem årene og anslås nå til 50 millioner.  Mange land strever med å reise seg etter pandemien. Samtidig er millioner av mennesker tvunget på flukt ut fra Ukraina, men også fra konflikter og klimaendringer andre steder i verden. Mange av disse er i økonomisk desperasjon, som gjør dem risikoutsatt for utnyttelse til arbeid, seksuelle formål eller tvangsekteskap, legger hun til.

Generalsekretær i NKR, Erhard Hermansen, forteller at mottoet for årets uke er «Belys slaveriet!». Det sikter til at utnyttelse ofte skjer i det skjulte, i mørket: Det er forbudt i alle land å utnytte andre under slaverilignende vilkår.  Likevel skjer det i stort omfang og ofte utenfor offentlighetens lys, forteller han.

Hva kan vi gjøre?

Vi kan BE om at andre menneskers smerte opplyser og berører oss. Vi vil BELYSE strukturer og tankegods bygd på utnyttelse, som vi dessverre er en del av. Vi vil be om at Guds kjærlighet kan virke gjennom menneskers gode handlinger – så de som utnyttes klarer å bryte ut, og kan oppnå frihet og verdige livsvilkår. Og at systemer og strukturer blir bærekraftige og til beste for alle, sier Elin Finnseth Sæverås.

– Og ikke minst: Vi vil kaste LYS, ikke bare på problemet, men på små men viktige handlinger vi kan gjøre som fører oss alle til en mer rettferdig verden, sier Erhard Hermansen. Slik kan vi bli en del av løsningen. ILOs generalsekretær Guy Ryder sier at vi skal vi få en slutt på utnyttelsen og systemene som tillater det, behøves en «alle mann på dekk» – tilnærming.

Deres oppfordring til menigheter og organisasjoner landet rundt er: Bli med og BELYS dere også! Marker uka, snakk om utfordringene – og utforsk hvordan vi sammen kan ta i bruk konkrete handlinger. Se fakta- og handlingsheftet.

En konsekvens av troen
globaluke.no skriver Norges Kristne Råd at «Å engasjere seg for en rettferdig verden er en naturlig konsekvens av troen på Gud og Guds gode vilje for sitt skaperverk. Våre fellesskap har til alle tider oppsøkt Jesu ord og eksempel for å bli utfordret og motivert til et liv i etterfølgelse. I fellesskapet henter vi kraft, perspektiv, mot og håp. Sammen kan vi be for overlevende, oss selv og alle mennesker, studere hva Bibelen og teologien sier menneskeverd, utnyttelse og Guds rettferdighet og få en dypere forståelse av hvorfor arbeid mot moderne slaveri angår oss».

Slik kan dere fortsatt bli med

Ta temaet med i forbønn og bruk gjerne fellesbønnene. Ta i bruk en eller flere av historiene om utnyttelse og samtaleopplegget som følger med i kirkekaffen. Bestill fakta- og handlingsheftet til å dele ut. Finn prekeninspirasjon, opplegg for ungdom og mye mer i ressursbanken  Og husk å registrere deltakelsen, så vi kan regne dere med i det store fellesskapet. En bønn er nok!

Global uke – Kirkene sammen og samtidig mot moderne slaveri

Global uke er en årlig uke der kirkene gjennom ulike aktiviteter belyser moderne slaveri slik det foregår i Norge og globalt. Norges Kristne Råd tilrettelegger uka. Årets kjerneuke er 13.-20. november men kan også markeres til andre tider om det passer bedre.

www.globaluke.no finner du ressurser som andakter og prekener, bønner, salmer og liturgi, fakta og handlingsalternativer, ungdom og konfirmanter og MYE MER

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!