Webinar – Kirke på nye måter – for ungdom

Vi er veldig glad for å kunne invitere til nytt webinar mandag 3. oktober kl. 19.00 – 20-30. Dagens tema er kirke på nye måter for ungdom. Her spør vi hvordan det kan legges til rette for et godt arbeid med og blant dagens unge mennesker.

  • Hvordan kan kirke se ut for dagens ungdom?
  • Er tro og kirke relevant for dagens unge?
  • Hvordan kan vi møte de behovene som dagens unge har?
  • Hvilke erfaringer har vi med hva som fungerer og hva som ikke fungerer?
  • Mange unge finner seg ikke til rette i dagens kirke, hva gjør vi med det?

Her er det mange spennende spørsmål som vi vil se nærmere på i webinaret. Benytt knappen under for å registrere deg og motta møtelenke til webinaret.

Med oss i webinaret har vi flere gjester som vil gi sine perspektiv inn i dette spennende temaet.

Kristian Tjemsland, menighetsprest i Ålgård og misjonær for NMS i Carlisle i England helt frem til denne sommeren. Kristian har god innsikt og erfaring i Fresh Expressions of Church generelt og hva kirken i England i særlig grad gjør for å være tilstede blant ungdom. Han har selv en unik erfaring fra ulike ungdomsinitiativ som kirken i Carlisle har tatt de siste årene.

I juni arrangerte Norges Kristne Råd studietur til Carlisle i England i samarbeid med Det norske misjonsselskap (NMS). Camilla Mariann Cazon (Stavanger) og Elise Skjærven Aas (Bergen) er to av ungdommene/unge vokse som var med på turen. I tillegg er begge aktive i ungdommens Kirkemøte (UKM) i Den norske kirke. De vil dele noen av de erfaringene de har med hvordan tro og kirke kunne eller skulle sett ut for ungdommer i dag.

Blå kors har i samarbeid med det brede lag i Kirke-Norge arbeidet målrettet de siste årene med et prosjekt med nyskapende arbeid med unge. Daglig leder for Blå Kors Ung i Ålesund, Malin Strand blir med på webinaret og presenterer hvordan de jobber, og vil vise til noen av de ressursene de har utviklet.

Young Life har over flere år drevet oppsøkende og relasjonsbyggende arbeid blant unge i flere av landets største byer. De blir med i webinaret og deler om noen av de tankene som ligger bak arbeidet og også hvilke erfaringer de gjør seg med tanke på å skape et godt arbeid blant ungdom i dag.

Prosjektleder for Kirke på nye måter Kjetil Sigerseth leder webinaret.

Vi vil sette av en god tid til samtale i etterkant av innleggene som deles i webinaret.

Hjertelig velkommen!

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!