Webinar – Kirke på nye måter – for ungdom

Mandag 3. oktober inviterte vi til et webinar med tema Kirke på nye måter for ungdom. Her så vi nærmere på hvordan det kan legges til rette for et godt arbeid med og blant dagens unge mennesker.

  • Hvordan kan kirke se ut for dagens ungdom?
  • Er tro og kirke relevant for dagens unge?
  • Hvordan kan vi møte de behovene som dagens unge har?
  • Hvilke erfaringer har vi med hva som fungerer og hva som ikke fungerer?
  • Mange unge finner seg ikke til rette i dagens kirke, hva gjør vi med det?

Her er det mange spennende spørsmål som vi så litt mer på i dette webinaret. Se opptak av webinaret i vinduet under.

Mer om webinaret og de som medvirket

Med oss i webinaret hadde vi flere gjester som gav sine perspektiv inn i dette spennende temaet.

Kristian Tjemsland, menighetsprest i Ålgård og misjonær for NMS i Carlisle i England helt frem til denne sommeren. Kristian har god innsikt og erfaring i Fresh Expressions of Church generelt og hva kirken i England i særlig grad gjør for å være tilstede blant ungdom. Han har selv en unik erfaring fra ulike ungdomsinitiativ som kirken i Carlisle har tatt de siste årene.

I juni arrangerte Norges Kristne Råd studietur til Carlisle i England i samarbeid med Det norske misjonsselskap (NMS). Camilla Mariann Cazon (Stavanger) og Elise Skjærven Aas (Bergen) er to av ungdommene/unge vokse som var med på turen. I tillegg er begge aktive i ungdommens Kirkemøte (UKM) i Den norske kirke. De delte noen av erfaringene de møtte i England og forsøker også å se muligheter for å tenke nytt inn i Den norske kirke i dag.

Blå kors har i samarbeid med det brede lag i Kirke-Norge arbeidet målrettet de siste årene med et prosjekt med nyskapende arbeid med unge. Daglig leder for Blå Kors Ung i Ålesund, Malin Strand var med på webinaret og presenterte hvordan de jobber, og viste til noen av de ressursene de har utviklet.

Young Life har over flere år drevet oppsøkende og relasjonsbyggende arbeid blant unge i flere av landets største byer. Daglig leder Kristian Landro deltok i webinaret og delte noen av de tankene som ligger bak arbeidet og også hvilke erfaringer de gjør seg med tanke på å skape et godt arbeid blant ungdom i dag.

Prosjektleder for Kirke på nye måter Kjetil Sigerseth var dagens webinarvert.

Det ble også rom for en refleksjonsrunde og samtale i etterkant av innleggene. Her utforsket vi sammen blant annet hvor vi kan møte dagens ungdommer, hvilke behov de har og hva som kan være en naturlig inngang i møte med dagens unge.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!